Innovatieprijs 2021 gaat weer van start!

Meld jij jouw bedrijf aan als expertbedrijf?

Afbeelding Innovatieprijs 2021 gaat weer van start!
dinsdag 30 juni 2020

De Bouwend Nederland Innovatieprijs is een jaarlijks technisch ontwerp- of onderzoekswedstrijd georganiseerd door Bouwend Nederland en Stichting Technasium. Leerlingen uit 4 HAVO en 4 VWO kruipen in de huid van een professional en gaan in teams een innovatief ontwerp maken binnen de bouwwereld. Voor dit project is dit jaar de focus gelegd op het onderwerp ‘Wijkgerichte en duurzame aanpak bestaande woningvoorraad’. Leerlingenteams worden gevraagd om een wijk uit te kiezen om vervolgens onderzoek te doen naar verduurzamingsmaatregelen en de wensen vanuit de buurtbewoners. Daarnaast worden de leerlingenteams gevraagd om een ontwerp te maken wat voldoet aan alle opgehaalde eisen uit het onderzoek.

Leerlingen voeren de opdracht in teams uit in een projectperiode van 8 tot 10 weken, ingepland binnen de periode van september 2020 t/m januari 2021. Het verschilt dus per school of ze in september of november met het project starten. Scholen kunnen zich tot 1 september 2020 aanmelden, waarbij is aangegeven dat eerder aanmelden zorgt voor een betere kans op een match in de bouwwereld.

De rol van het expertbedrijf

De aanmeldingen van de scholen worden gecommuniceerd met de adviseurs Onderwijs & Arbeidsmarkt van Bouwend Nederland en op basis hiervan wordt gezocht naar een regionaal expertbedrijf. De adviseurs helpen mee bij de zoektocht naar een expertbedrijf, maar de invulling van de samenwerking zal van school tot school verschillen. Zo kan de expert bijvoorbeeld leerlingenteams helpen zoeken naar een geschikte woonwijk, helpen bij het project of een (digitale) gastles verzorgen. Dit is afhankelijk van de vraag van de school. De echte tijdsinvestering tussen een expertbedrijf en Technasiumschool zal in praktijk van elkaar verschillen. Technasiumscholen zijn zelf verantwoordelijk voor het correct onderhouden van het contact met het expertbedrijf.

Finaledag in regio Utrecht

De finaledag vindt plaats op donderdag 11 februari 2021 van 10.00 tot 16.00 uur. Scholen moeten uiterlijk 29 januari 2021 hun materialen insturen. Alleen de beste groepjes worden uitgenodigd voor de finaledag. De finaledag vindt plaats op een inspirerende locatie in de regio Utrecht.

Meld jij je aan als expertbedrijf?

Wil jij je aanmelden als regionaal expertbedrijf of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Vera van Rossum.

Zie hieronder een impressie van de Bouwend Nederland Innovatieprijs 2020. 

Je gaat het maken

Klik hier voor meer informatie over de instroomactiviteiten van Bouwend Nederland rond de campagne 'Je gaat het maken'. Ga naar jegaathetmaken.nl voor meer informatie en initiatieven gericht op jongeren en zij-instromers rond de instroomcampagne. Volg deze campagne ook op Instagram en YouTube. 

Vera van Rossem beleidsadviseur onderwijs