COLUMN | Prognoses niet leidend bij woningbouw

Monique van Haaf is gedeputeerde Wonen, Ruimte en Retail in de provincie Overijssel

donderdag 9 juli 2020
Afbeelding COLUMN | Prognoses niet leidend bij woningbouw

Tijdens de laatste Woonkeuken van de provincie voor de zomer op 2 juli zei Peter Boelhouwer - hoogleraar woningmarkt TU Delft - het kort en krachtig: "Stap af van prognoses vooraf, maar kijk met alle partijen welke woningen waar nodig zijn én realiseer die". Een werkwijze die wij al van harte omarmd hebben én uitvoeren in de provincie Overijssel. Dat doen we samen met de partners in onze netwerkorganisaties ‘de Woonkeuken’ en 'de Stadsbeweging'. Samen met gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers, corporaties en andere overheden realiseren we de complexe woningbouwopgaven.

Net als in andere steden zien wij ook in onze steden een oplopend woningtekort. Daarom stimuleren we het versneld bouwen van een groot aantal woningen in onder andere Zwolle, Deventer en Enschede. Samen met deze gemeenten investeren we in de gebiedsontwikkelingen van haar vitale binnensteden en openbare ruimte. Deze gebiedsontwikkelingen geven opnieuw een flinke impuls aan de woningbouw in binnensteden en brengen wonen, retail, horeca en vergroening bij elkaar. Vanuit het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen en Retail stelt de provincie 3,75 miljoen euro beschikbaar. Eerder dit jaar had de provincie al 3,6 miljoen euro geïnvesteerd in regelingen voor wooninitiatieven. In totaal investeren we dit jaar een kleine 9 miljoen euro. Het mooie van onze samenwerking is dat het de kans aanzienlijk vergroot dat het Rijk nu mee gaat investeren via de Woonimpuls in Zwolle, Enschede en Deventer. In totaal bouwen wij versneld meer dan 2.150 woningen in de drie steden. Voor Zwolle is dat het gebied spoorzone, voor Enschede het centrumquadraat en in Deventer rond de Lebuïnuspleinen.   

Daarbij kijken we niet meer enkel naar prognoses en aantallen. We kijken op basis van trends en verschillende landelijke, regionale en lokale bronnen welke soorten woningen op welke plek écht nodig zijn. Daar rollen dan realistische aantallen uit waar de gemeenten en de andere partners op de woningmarkt mee aan de slag gaan. Wij zetten onze samenwerking en middelen in om dat voor 100% te realiseren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kijkt met veel interesse mee hoe wij  in Overijssel de woningopgave samenbrengen, regisseren, er in investeren en uitvoeren.

Dit jaar gaan we de woonagenda's afronden. Met onze partners in de netwerkorganisaties en de Provinciale Staten (PS) werken we aan de voorbereidingen voor de investeringen voor de volgende fase. Een investering van ruim 20 miljoen  voor ruimte, wonen en retail. Conclusie is dan ook dat we  onverminderd blijven inzetten op de voortgang van de woningbouw in onze provincie Overijssel, nu en in de toekomst.