Update KLIC-viewer noodzakelijk

dinsdag 14 juli 2020

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Update KLIC-viewer noodzakelijk

In verband met technische wijzigingen zijn nieuwe KLIC-leveringen vanaf 8 september niet meer te openen met een verouderde versie van de Windows KLIC-viewer. Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden gepland om de gebruiksvriendelijkheid en visualisatie te vergroten.

Gebruikers van een Windows desktop variant 5.4.7. of ouder moeten de KLIC-viewer updaten. Meer informatie over het uploaden van de Kadaster KLIC-viewer en de laatste versie, is hier te vinden op de site van het Kadaster. Gebruikers met de Windows desktopversie 5.5.8. van de KLIC-viewer of de MacOS versie van de KLIC-viewer hoeven niet te updaten.

Geplande werkzaamheden

De komende periode staan er diverse kleine en grotere werkzaamheden gepland. Zoals op 10 juli de oplevering van de nieuwe KLIC-standaarden ter review, eind juli extra validatie op aangeleverde net-informatie/documenten, 8 september in de Kadaster KLIC-viewer het plaatsen van een markering op de plek waar een gebruiker heeft geklikt en medio september 2020  de live-gang van het Informatiepolygoon. Meer informatie over de geplande werkzaamheden zijn te vinden op de GitHub-pagina van het Kadaster.

Suggesties voor verbeteringen in visualisatie of gebruik van KLIC gegevens, meldt deze bij Yvonne de Rijck of René Frinks die namens Bouwend Nederland deelnemen in de Technische Commissie Standaarden (TCS) of bij Warno Kloek of Danny van der Ham die namens Bouwend Nederland deelnemen in het KLIC Gebruikers Overleg (KGO).