Wat is de status van de cao Vlakglas?

Per 30 juni 2020 is de vlakglas-cao verlopen.

dinsdag 14 juli 2020

Irene Taal

Secretaresse vakgroep GLAS
Afbeelding Wat is de status van de cao Vlakglas?

Dat wilt niet zeggen dat de cao niet meer van toepassing is!

De cao heeft voor de leden van de Vakgroep Glas nog enige tijd nawerking. Dat betekent dat de bepalingen die in de cao staan nog steeds van kracht zijn. Voor de komende periode zijn geen afspraken over loonsverhogingen gemaakt. Voor de glasbedrijven die geen lid zijn van de Vakgroep GLAS, maar in hun arbeidsvoorwaarden hebben opgenomen dat de vlakglascao van toepassing is, is de cao ook nog steeds van toepassing.

De cao-onderhandelingen zijn voorlopig opgeschort omdat de effecten van de Coronacrisis voor de glasbranche op (middel) lange termijn niet in te schatten zijn.