Creativiteit hard nodig in oplossing voor stikstofprobleem

dinsdag 14 juli 2020

Wouter Saes

Adviseur Markt & Overheid Regio Randstad Zuid
Afbeelding Creativiteit hard nodig in oplossing voor stikstofprobleem

Vrijdag 26 juni organiseerde de provincie Zuid-Holland samen met Bouwend Nederland en VNO-NCW West een online bijeenkomst over ruimte voor vergunningverlening bij stikstofdepositie. De provincie en beide ondernemersverenigingen zien dat het hard nodig is snel met oplossingen te komen voor de bouw- en infra, als het gaat om stikstof. De bijeenkomst had dan ook tot doel te verkennen welke mogelijkheden er binnen de huidige kaders zijn.

In de bijeenkomst liet wethouder Jelle Beemsterboer (Ruimte en Economie) zien hoe de gemeente Schagen ondanks een depositie van meer dan 0,00 mol alsnóg ruimte heeft weten te vinden voor ontwikkelingen rondom de nieuwe reactor in Petten. De aanpak van de gemeente Schagen is gericht op ecologische argumenten in plaats van juridische. Het voorbeeld van wethouder Beemsterboer laat zien, dat een oplossingsgerichte houding essentieel is om het stikstofprobleem succesvol aan te kunnen pakken. “Het is belangrijk om als markt en overheid samen te onderzoeken op welke manier we er voor kunnen zorgen dat een ontwikkeling doorgang kan vinden. Vaak vraagt dit om creativiteit en flexibiliteit. Bouwend Nederland roept zowel gemeenten als ondernemers op, hier samen voor te gaan staan”, aldus Wouter Saes, adviseur Markt en Overheid bij Bouwend Nederland.

Tijdens verschillende deelsessies hebben markt en overheid dit direct in praktijk gebracht, door gezamenlijk aan de slag te gaan met concrete casussen uit de gemeenten Dordrecht en Den Haag. Ook de Omgevingsdienst Haaglanden gaf handvatten voor een succesvolle vergunningsaanvraag.

De provincie, Bouwend Nederland en VNO-NCW West concluderen dat dit slechts één stap is, in de richting van een oplossing. Na het reces wordt een nieuwe editie georganiseerd, gericht op emissiereducerende innovaties. Hier houden we u van op de hoogte!