Bereken subsidiebedrag NOW-2 met tool van AWVN

donderdag 16 juli 2020
Afbeelding Bereken subsidiebedrag NOW-2 met tool van AWVN

Vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020 kan je een subsidie aanvragen in het kader van de Tweede tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid. De hoogte van de subsidie hangt af van bedrijf tot bedrijf. Hoe bereken je welk bedrag je kan verwachten? Met de nieuwe NOW-2 tool van AWVN.

In de uitgebreide NOW-2 tool wordt als eerste stap het voorschot bepaald. In de tweede stap wordt dus op basis van je verwachte loonsom in de subsidieperiode en de eventueel bijgestelde omzetdaling berekend of je een terugvordering of een nabetaling op het verkregen voorschot kunt verwachten, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op basis van welke elementen de verwachte aanpassingen of kortingen op de voorlopige subsidie zijn gebaseerd (lagere loonsom, hogere of lagere omzetdaling of 'boete'). De NOW-2 tool is dus zeer geschikt om regelmatig op basis van jouw meest actuele gegevens een nieuwe inschatting te maken van de subsidie die je uiteindelijk kunt verwachten.

Meer over de NOW-2-regeling kan je in dit artikel lezen.