• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwend Nederland zet met de Woningmakers in op versnelling woningbouw

Bouwend Nederland zet met de Woningmakers in op versnelling woningbouw

dinsdag 21 juli 2020

Wouter Saes

Adviseur Markt & Overheid Regio Randstad Zuid
Modern appartementsgebouw

Samen met de Woningmakers heeft Bouwend Nederland de afgelopen maanden gewerkt aan versnelling van de woningbouw in Hardinxveld-Giessendam. Op 9 juli kwamen de vier grote projectontwikkelaars en woningcorporatie Fien Wonen in Hardinxveld-Giessendam voor het eerst bij elkaar bij de Versnellingstafel.

Voorafgaand aan de sessie hebben Bouwend Nederland en Woningmakers samen met de gemeente een planmonitor opgesteld, die zicht geeft op de realistische plancapaciteit in de gemeente.

Versnellen procedures en projecten

Via de Versnellingstafel, waar zowel de gemeente als woningcorporatie Fien Wonen en ontwikkelaars uit de regio aan deelnemen, worden woningbouwprojecten op elkaar afgestemd om zo efficiënt mogelijk invulling te geven aan de vraag om extra woningen.

Op deze manier proberen we er voor te zorgen dat (vergunning)procedures kunnen worden versneld en de capaciteiten bij zowel de gemeente als marktpartijen zo efficiënt mogelijk worden benut. Dit zorgt er voor dat de doorlooptijd van een project kan worden verkort, terwijl er niet wordt ingeboet op zaken als participatie en zorgvuldigheid.

Het initiatief waar Bouwend Nederland bij betrokken is sluit aan op het pleidooi van de Woningbouwalliantie om ons de crisis uit te investeren door de bouw van betaalbare woningen in duurzame woongebieden, zoals de Drechtsteden. 

De komende tijd werken de betrokken ontwikkelaars hun eigen deel van de monitor verder uit, waarna het gesprek over concrete projecten plaats kan gaan vinden. Bouwend Nederland gaat met de Woningmakers een dergelijke samenwerking ook opzetten voor de gemeente Sliedrecht. 

Wilt u hier bij betrokken zijn of meer weten over het initiatief? Neem dan contact op met ondergetekende