• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Taskforce infra goede eerste stap, aanvullende investeringen nodig

Taskforce infra goede eerste stap, aanvullende investeringen nodig

Brief aan minister Van Nieuwenhuizen, Hoekstra, Koolmees en Wiebes

dinsdag 28 juli 2020

Ruben Heezen

Beleidsadviseur
Snelweg Nederland

De infrasector vertegenwoordigd door Bouwend Nederland, Koninklijke NL Ingenieurs, Techniek Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra en Cumela stuurden maandag 27 juli een brief aan minister Van Nieuwenhuizen, Hoekstra, Koolmees en Wiebes en benadrukken hiermee nogmaals dat aanvullende maatregelen voor de infrasector nodig zijn om de continuïteit van bedrijven te kunnen borgen.

De afgelopen maanden werkten de infrabranche, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen om te voorkomen dat het werk door stikstof en corona stilvalt. Met deze gezamenlijke aanpak zette de Taskforce de eerste stappen om projecten naar voren te halen en werkgelegenheid te behouden.

Gemaakte afspraken bekostigen

Er blijkt echter meer mogelijk. Daarvoor is het van belang dat RWS in staat wordt gesteld om de
gemaakte afspraken ook te bekostigen. Bouwend Nederland, Koninklijke NL Ingenieurs, Techniek Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra en Cumela geven daarom in de brief aan dat extra investeringen in de infrasector nodig zijn. De betrokken partijen roepen het kabinet op om extra budget vrij te maken zodat:

  • De netwerken van Rijkswaterstaat in stand gehouden kunnen blijven. Er is een bedrag van 1.4 miljard nodig om de voorziene indicatieve tekorten op te vangen.
  • De gemeentelijke infrastructuur in heel Nederland aan dezelfde standaarden voldoet. Een bedrag van 1 miljard via het gemeentefonds in combinatie met een basis onderhoudsniveau (a la APK) is hiervoor nodig.
    De twee voorgestelde investeringsmaatregelen moeten zorgen voor het behoud van rond de 10.000 arbeidsplaatsen in de infrasector. Met Prinsjesdag moet er besluitvorming komen over het investeringspakket dat het kabinet in gedachte heeft voor de bouw- en infrasector.

Door nu te investeren in de bouwsector komen we sneller én sterker uit de crisis.