• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Brancheorganisaties bouw en techniek vrezen monopolie op warmtemarkt door wetsvoorstel

Brancheorganisaties bouw en techniek vrezen monopolie op warmtemarkt door wetsvoorstel

maandag 3 augustus 2020

Richard Massar

communicatieadviseur
Afbeelding Brancheorganisaties bouw en techniek vrezen monopolie op warmtemarkt door wetsvoorstel

Techniek Nederland en Bouwend Nederland, vertegenwoordigers van zo'n 10.000 bouw- en installatiebedrijven, hebben grote zorgen over het concept van de Wet collectieve warmtevoorziening dat minister Wiebes op 22 juni jongstleden publiceerde. Dit wetsvoorstel geeft warmteleveranciers een monopoliepositie en ontzegt veel partijen de toegang tot de warmtemarkt. Het voorstel staat de benodigde versnelling van de energietransitie en verdere innovatie in de weg. Dit is essentieel om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

In de conceptwet wordt het voor gemeenten verplicht om één aanbieder per gebied aan te wijzen die voor tientallen jaren het alleenrecht krijgt om daar warmte te leveren. Consumenten hebben geen keuzevrijheid voor een warmteleverancier en daarnaast krijgen lokale, kleinschaliger, initiatieven voor duurzame warmteoplossingen geen ruimte meer. Op 31 juli uitten gemeenten en netbeheerders in het FD en op BNR hun vrees dat de markt voor stadsverwarming langdurig in handen komt van een handvol bedrijven.

Innovatieve en kosteneffectieve verduurzaming

"Geef marktpartijen de ruimte om samen met bewoners te komen tot innovatieve en kosteneffectieve verduurzaming van de warmtevoorziening", aldus Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. "Alleen als er draagvlak is bij alle betrokkenen dan kunnen we de klimaatdoelstellingen halen. Wij willen ons daarom met 42 andere partners van de Warmtecoalitie inzetten om te zorgen dat de warmtemarkt de gewenste ruimte gaat krijgen binnen de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening. Meer consumentgericht en met ruimte voor maatwerkoplossingen en innovatie."

Gelijke ruimte voor alle partijen

Warmtenetten spelen een onmisbare rol bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Een groot deel van de achterban van beide belangenorganisaties is dan ook actief in de verduurzamingsmarkt. Leden bieden onder meer integrale warmte- en koudeoplossingen voor projecten van 500 tot 2500 woningen. De conceptwet legt de grens voor dergelijke initiatieven op maximaal 500 woningen. Brancheorganisaties willen dat dit aangepast wordt en bedrijven speelruimte krijgen tot projecten van in ieder geval 5000 woningen.

'Geef iedereen gelijke ruimte'

"Leden van beide brancheorganisaties spelen een belangrijke rol bij een succesvolle uitrol van de energietransitie", benadrukt Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland. "Geef alle partijen gelijke ruimte om met innovatieve ideeën te komen die leiden tot betaalbare en duurzame warmteoplossingen. Als deze wet doorgang vindt, worden innovatieve projecten als het Helena all-electric Energieconcept in Berkel en Rodenrijs in mogelijkheden tot opschaling beperkt. Geef installateurs en bouwers de ruimte om met proeftuinen meer kennis op te bouwen met grootschalige verduurzamingsprojecten en nieuwe vakkrachten op te leiden."

De volledige reactie van Bouwend Nederland op het wetsvoorstel is te lezen in deze brief. Via deze link lees je reacties op de consultatie.