Cao Bouw & Infra 2020: overzicht inhoudelijke aanpassingen

dinsdag 8 september 2020

Erik Tierolf

manager adviesdesk
Afbeelding Cao Bouw & Infra 2020: overzicht inhoudelijke aanpassingen

Recentelijk is de cao Bouw & Infra 2020 aangepast. Welke wijzigingen zijn precies doorgevoerd? We hebben een praktisch document opgesteld waarin alle wijzigingen zijn opgesomd.

De nieuwe cao Bouw & Infra 2020 heeft een andere look & feel dan zijn voorganger. Dat heeft een reden. Aangezien in een cao rechten en plichten van werknemers en werkgevers worden afgesproken, is het van essentieel belang dat zij de relevante bepalingen kunnen vinden en begrijpen. De cao is daarom door de cao-partijen grondig herzien. De structuur is volledig veranderd en het taalgebruik ook aangepast.

Inhoudelijke aanpassingen aan bepalingen

Hiermee zijn ook een aantal bepalingen inhoudelijk veranderd om de leesbaarheid van de tekst te verbeteren en onduidelijkheden op te lossen. In augustus berichtten we met de publicatie van de nieuw cao al dat er een document zou komen waarin de inhoudelijke verschillen tussen de cao 2020 en 2018-2019 overzichtelijk zouden zijn weergegeven. Dit overzichtsdocument is via deze link te downloaden.