Werkgroep E-incidenten levert nieuwe toolboxflyers

vrijdag 11 september 2020

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Werkgroep E-incidenten levert nieuwe toolboxflyers

Om te leren van incidenten bij het werken aan elektriciteitkabels van netwerkbedrijven bespreekt de werkgroep E-incidenten als onderdeel van de Groep Veiligheid Regelgeving (GVR), periodiek de gemelde incidenten.

Doel van de werkgroep is het reduceren van incidenten met elektrocutie of vlamboog met als gevolg (kans op) letsel. Voor de zomervakantie zijn er twee nieuwe toolboxflyers (nummer 10 en 11) gepubliceerd vanuit deze werkgroep op de site BEI-VIAG.

 

Flyer 10 elektrische schok bij voorsteken

Afgelopen jaar zijn er incidenten geweest waarbij tijdens het voorsteken voor graafwerkzaamheden een onder spanning staande kabel is geraakt. Hierbij hebben medewerkers een elektrische schok gekregen. Deze flyer is gebaseerd op de opgetreden incidenten en geeft aandachtspunten en maatregelen. Deze flyer is geschikt om te delen met elke medewerker die werkzaam is in de ondergrond. Dit onderwerp heeft relatie met de CROW500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase en daarmee met KLO.

 

Flyer 11 vlamboog tijdens aanpellen aansluitkabel

Tijdens het aanpellen van een aansluitkabel, snijdt de monteur met het kabelmes de onder spanning staande aders aan, waardoor kortsluiting met een vlamboog ontstaat. Deze flyer geeft het belang aan voor het gebruik van de juiste PBM’s bij werkzaamheden aan electrakabels.

 

Melden van (bijna) incidenten

Om incidenten met elkaar te verminderen, en het kunnen delen van kennis, is het nodig dat (bijna) incidenten worden gemeld en geanalyseerd. Op de site van BEI-VIAG is het mogelijk om incidenten te melden, waarbij het doel is om met elkaar te leren en niet om te wijzen!
De netbeheerders en aannemers, verenigd in de Governancecode Veilige Energienetten (GVE) hebben vastgelegd om gelijk aan de werkgroep E-incidenten een werkgroep G-incidenten (gas) volgend jaar operationeel te hebben.