• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Platform Infra Noord (PIN) stimuleert innovatieve infraoplossingen

Platform Infra Noord (PIN) stimuleert innovatieve infraoplossingen

dinsdag 15 september 2020

Sander Wubbolts

Regiomanager Regio Noord
Afbeelding Platform Infra Noord (PIN) stimuleert innovatieve infraoplossingen

Het Platform Infra Noord (PIN) behartigt de belangen van 35 infrabedrijven in Friesland, Groningen en Drenthe. Het platform lobbyt voor de juiste voorwaarden in de cao, stimuleert onderlinge samenwerking en biedt een podium aan innovatieve infraoplossingen.

Het PIN werkt nauw samen met Bouwend Nederland Regio Noord om marktuitdagingen die voor de hele bouw en infra gelden aan te pakken. Samen lobbyen ze hard op verschillende niveaus. "Zo hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de gemeenten Leeuwarden en Groningen inmiddels bankgaranties tot een bepaald bedrag afgeschaft hebben. Dat komt onze sector ten goede", zegt George Kempenaar, PIN-voorzitter en tevens directeur van Jansma Drachten.

PIN is als apart platform opgericht, omdat de infra nu eenmaal haar eigen specifieke dynamiek kent. "Veel wegenbouwers hebben bijvoorbeeld slechts één klant: de overheid", legt Kempenaar uit. "We werken veel in de openbare ruimte, ook 's nachts en in het weekend. In de winter wordt er bijvoorbeeld amper geasfalteerd. Dat heeft consequenties voor onze wensen voor de cao. Door als infra goed georganiseerd te zijn, kunnen we onze belangen beter voor het voetlicht krijgen."

Innovatieve oplossingen pitchen

PIN neemt deel aan de Initiatiefcommissie, waarin Stadswerk, NLingenieurs en vertegenwoordigers van de noordelijke provincies en waterschappen overleggen over wat er in de markt en maatschappij speelt. "Dat loopt van de energietransitie tot het aardbevingsdossier", zegt Kempenaar. Om innovatieve oplossingen voor huidige problemen te stimuleren heeft PIN een aantal jaren geleden het Innovatie Atelier opgezet. Hier dienen overheden iedere twee maanden een vraagstelling aan en kunnen belangstellende lidbedrijven hun oplossing pitchen in het bijzijn van de andere leden. "Dat was destijds nieuw in de infrawereld", zegt Kempenaar."“Groot voordeel is dat de opdrachtgever snel kan schakelen en vaak ter plekke een overeenkomst kan sluiten met één van de deelnemers."

Bekende gezichten

Het PIN is bedoeld om kennis bij te schaven én te netwerken. Jaarlijks staan er vier bijeenkomsten over actuele onderwerpen, een cultureel uitje en een technische excursie op de agenda. "Dit jaar zouden we een aantal projecten in Zuid-Duitsland bekijken, maar dat kon door corona helaas niet doorgaan." De infrabedrijven werken veel samen aan projecten. Kempenaar: "Als je iemand van gezicht kent, bel je elkaar ook makkelijker voor iets zakelijks op."

IONN (Infra Ondersteuning Noord-Nederland), de rechtsopvolger van NVWB-Noord, is een andere organisatie waarmee PIN veel samenwerkt. "Met het verkochte pand van NVWB-Noord worden nu infra-initiatieven ondersteund", zegt Kempenaar, die zoals nog enkele PIN-bestuursleden ook in het bestuur van IONN zit. Leden met innovatieve ideeën kunnen door IONN laten toetsen of ze in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. "Dit jaar heeft IONN voor het eerst een wedstrijd uitgeschreven voor de beste infrasamenwerking. Vereiste is dat er binnen een initiatief zowel een marktpartij, overheid en onderwijsinstelling meedoet. In november maken we de winnaar van deze wedstrijd bekend tijdens de Inframarktdag."