'We hebben een voorspelbare en betrouwbare overheid nodig'

maandag 21 september 2020

Ruben Heezen

Beleidsadviseur
Afbeelding 'We hebben een voorspelbare en betrouwbare overheid nodig'

Voor de gemiddelde kiezer duurt de gang naar de stembus nog wel even, maar in Den Haag schrijven programmacommissies nu al aan de programma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Dat betekent dat deze maanden erg belangrijk zijn voor de lobby van Bouwend Nederland. "We willen onze inhoudelijke inbreng natuurlijk in zoveel mogelijk partijprogramma's terugzien."

We roepen allereerst op tot continuïteit van werk. "Daar is een voorspelbare en betrouwbare overheid voor nodig", aldus belangenbehartiger Ruben Heezen. "De afgelopen jaren was de markt onvoorspelbaar door onder andere stikstof, PFAS en corona. Volgens het EIB dreigt er de komende twee jaar krimp, maar daarna weer extreme groei. De verkiezingen bepalen het beleid voor de komende vier jaar, dus er zullen maatregelen voor de lange termijn genomen moeten worden die zorgen voor continuïteit van werk. Dat kan bijvoorbeeld door investeringsbeperkingen op te heffen, bijvoorbeeld door extra middelen vrij te maken voor de Woningbouwimpuls en meer landelijk regie te voeren op de verduurzamings- en woningbouwopgave."

Investeringen nodig

Ten tweede zien we graag dat de overheid fors investeert in bereikbaarheid, woningbouw, energietransitie en vertrouwensmaatregelen. "In tijden van crisis zijn mensen terughoudender met investeringen. De overheid kan dit oplossen door het fiscaal aantrekkelijker te maken om nu te verbouwen of te kopen."

Landen

Als hoofdthema's koos Bouwend Nederland voor ruimtelijke spreiding, innovatie, energietransitie en blijven werken in de bouw. "Verkiezingsprogramma's schetsen altijd hoofdlijnen van het beleid, dus als je wilt dat je teksten overgenomen worden, moet je thema's kiezen die makkelijk landen in het programma", aldus Heezen. Als de brief aan de programmacommissies de deur uit is, gaan we in gesprek met de verschillende politieke partijen. Daarna begint onze campagne. "Daar gaan we de leden opnieuw bij betrekken."