CO2-neutraal werken door inzet lokale huisvesting

Afbeelding CO2-neutraal werken door inzet lokale huisvesting
donderdag 24 september 2020

De markt triggeren om ook de CO2-uitstoot fors te verkleinen. Dat wil technisch dienstverlener De Gilde Groep volgens directeur Alfred Nanninga, door ‘De Groene Koers’ te omarmen en op alle grote projecten te streven naar CO2-neutraliteit.

De tijd van beloftes is voorbij, er moet nu boter bij de vis. Met die woorden maakte Nanninga vorige week bekend dat De Gilde Groep samen met HomeFlex een tijdelijk woongebouw gaat realiseren in Sluiskil voor de 85 medewerkers die betrokken zijn bij de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen. “Volledig circulair, dus makkelijk te demonteren, en energieneutraal”, licht Nanninga de 32 wooneenheden toe. “Door onze vakmensen dicht bij het werk te huisvesten, worden de reisafstanden en daarmee de CO2-uitstoot geminimaliseerd. Het vervoer dat nog wel moet plaatsvinden, vindt plaats in elektrische voertuigen. En ook alle werkzaamheden worden uitgevoerd met elektrisch gereedschap, dat op locatie met behulp van zonnepanelen kan worden opgeladen.”

Duurzame strategie

De duurzame strategie van De Gilde Groep sluit helemaal aan bij ‘De Groene Koers’, het initiatief van Bouwend Nederland, BMWT, Cumela en MKB Infra om uiterlijk in 2030 te voldoen aan de doelstelling in het Klimaatakkoord: een CO2-reductie van 0,4 Mton ten opzichte van 1990 voor mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Nanninga: “Als één van de grotere technische dienstsverleners in zijn soort, met circa 675 medewerkers, en de betonbouw en elektrotechniek als specialismes, zijn wij de aangewezen partij om dit statement te maken. Omdat we vooral op grote infrastructurele projecten actief zijn, zoals de Afsluitdijk en de A16, gaat het om grotere aantallen medewerkers en is het dus snel interessant om projectspecifiek tijdelijke huisvesting te organiseren.”

Bij projecten in of om steden denkt Nanninga daarbij ook aan te transformeren (kantoor)gebouwen. “Ook daarin kunnen heel goed tijdelijke woningen voor arbeidskrachten worden gerealiseerd. Zeker als bedrijven samenwerken. Dat doen we ook in Sluiskil: daar is huisvesting nodig voor specialisten die werken aan de windenergieparken op zee of in de glastuinbouw. Die verschillende huisvestingsvraagstukken kun je heel goed combineren, met een forse verlaging van het aantal reisbewegingen en dus een verlaging van de CO2-uitstoot als resultaat.”

Win-winsituatie

Onder het motto ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ hoopt Nanninga dat meer bedrijven binnen de bouwwereld zich achter ‘De Groene Koers’ scharen. “En dan zowel aan de opdrachtgevers- als aan de opdrachtnemerskant. De duurzame ambities ten spijt is de bouw nog steeds een grootgebruiker van fossiele grondstoffen. We zijn het aan toekomstige generaties én aan onze planeet verplicht om het tij te keren en beter na te denken over hergebruik van materialen, circulair bouwen en CO2-neutraal werken. Eén ding staat vast: we moeten het samen doen. Alleen met de hele keten krijgen we het voor elkaar om emissieloos te werken.”

Behalve door ‘een grote intrinsieke motivatie’, erkent Nanninga, wordt De Gilde Groep ook gedreven door de ‘win-winsituatie’ waarvan volgens hem sprake is. “De meerkosten die we nu maken, zien we nadrukkelijk als een investering in de toekomst. Door op deze manier de handschoen op te pakken en onze nek uit te steken, laten we opdrachtgevers zien waartoe we al in staat zijn. Dankzij onze bijna CO2-neutrale werkwijze hoeven we ook bij projecten vlakbij Natura 2000-gebieden niet bang te zijn dat de stikstof- en PFAS-normen roet in het eten gooien. Bovendien scoren we heel goed als het gaat om de EMVI-criteria die steeds bepalender zijn in veel uitvragen.”