'Ten tijde van corona gaat het werk gewoon door'

Afbeelding 'Ten tijde van corona gaat het werk gewoon door'
maandag 28 september 2020

Net als honderden andere bouwbedrijven was Rots Bouw na het uitbreken van de coronapandemie verplicht zijn beleid aan te passen en passende maatregelen te nemen teneinde het virus zo goed mogelijk te bestrijden. André de Gelder, bedrijfsleider bij dit bouwbedrijf uit de Achterhoek, vertelt over de implementatie van de maatregelen en wat dit voor de dagelijkse gang van zaken heeft betekend.

"Maatregelen die wij meteen hebben doorgevoerd, zijn de 1,5 meterregel en voorwaarden waardoor onze medewerkers op een veilige afstand kunnen werken", begint De Gelder. "Dit konden we al vrij snel doorvoeren en de maatregel was niet alleen op de werkvloer van toepassing. Ook in de schaftkeet diende deze 'veilige' afstand in acht te worden genomen en zo moesten we op bepaalde locaties schafttijden in shifts laten plaatsvinden."

Thuiswerken

Rots Bouw kent op dit moment zo'n vier tot zes grote projecten in Oost-Gelderland, Utrecht en Nijmegen. "Uiteraard hebben we ook kleinere projecten én medewerkers die zich met verzekeringswerk in natura bezighouden en daardoor bij particulieren thuiskomen. Uiteraard volgen we de richtlijn dat wie zich ziek voelt thuisblijft en niet naar zijn werk gaat. Wie kon thuiswerken, mocht dat ook meteen doen. Met name in een gezin waarin de partner in de zorg werkzaam is, biedt dit uitkomst. De combinatie bouw/zorg komt in de gezinnen van onze medewerkers vaak voor. Het leek ons niet meer dan normaal om collega's deze ruimte te geven. Van de 50 medewerkers bij ons op de loonlijst werken er ongeveer 20 geheel of gedeeltelijk thuis. Dit zijn onder andere werkvoorbereiders en administratief personeel; uitvoerders en bouwpersoneel werken wel gewoon op de werkplaats."

Toen corona een serieuzer probleem werd, scherpte Rots Bouw de regels aan. Uitgangspunt vormde uiteraard de richtlijnen vanuit Bouwend Nederland. "Zo bepaalden we ook dat niemand meer een auto mocht delen. Iedereen rijdt apart naar het werk, behalve zij die leerlingen moeten meenemen. Voor hen hebben we speciaal een auto met achterbank geregeld."

Signing op de werkvloer

Rots Bouw (ver)bouwt met name scholen en op dit moment Museum Arnhem. "Voor wat betreft de scholen hadden we geluk. Deze waren vanwege de corona-uitbraak 'dicht' en zo konden we onze gang gaan. Normaal zouden we een schoolverbouwing in drie fases afronden, maar door afwezigheid van leerkrachten en leerlingen hebben we de laatste twee fases kunnen samentrekken. Hierdoor hebben we het project voor de opdrachtgever eerder dan gepland kunnen afronden. We hebben niet echt te maken gehad met mensen in een gebouw of dat we om elkaar heen moesten werken. Wel zijn we recentelijk gestart bij een basisschool waar leerlingen gedeeltelijk worden toegelaten. Daar hebben we een aantal aan- en toevoerwegen gecreëerd zodat onze mensen, ouders, leerlingen én leraren elkaar niet kruisen."

Herziening RI&E

Omdat niemand de (zwaarte van de) coronacrisis had zien aankomen, kon ook niemand de gevolgen inschatten. Met betrekking tot de Risico-Inventarisatie & Evaluatie zal Rots Bouw een mogelijk toekomstige uitbraak zeker opnemen bij de volgende herziening. "Het is zeker een onderwerp dat dan terugkomt. We hebben gedurende de coronaperiode iemand een speciale taakrisicoanalyse laten maken. Vanaf heden kunnen we hier niet meer omheen in onze 'RI&E' en zal deze bij een volgende herziening aan de orde komen die voor begin 2021 op de agenda staat." Rots Bouw heeft zelf niet veel van de crisis gemerkt. "In onze werkzaamheden is alles 'gewoon' doorgegaan, ook al moesten we wel de nodige aanpassingen doorvoeren. Denk daarbij onder meer aan hygiënestations op centrale plaatsen op de bouwplaats. Met het oog op de toekomst denk ik dat deze hygiënische maatregelen een onderdeel van ons dagelijkse beleid blijven. Zo voorkomen we dat ook bij een gewone griep bouwpersoneel elkaar niet aansteekt en tast dit de productie niet aan. Men zegt dat er nog een economische crisis aankomt die ook de bouw zal raken. Zelf pik ik nog weinig negatieve signalen op en ben ik daarom optimistisch over de komende periode."

Educatieve quiz

André de Gelder maakt ook deel uit van de Taskforce Veiligheid & Arbeidsomstandigheden, een denktank van Bouwend Nederland-leden die zich structureel buigt over veiligheidsissues in de bouw. "Een keer in de zes weken komen wij bij elkaar waarbij veiligheidsacties worden uitgezet. De onlangs gelanceerde Veilig-quiz is een van de resultaten van onze denktank. We trachten hiermee het bewustzijn in de hoofden van medewerkers op de werkplaats te vergroten. Uiteraard zijn er regels voor veilig werken op bijvoorbeeld steigers, maar daar heb je niets aan als 'veiligheid' niet tussen de oren van de doelgroep zit. Met deze quiz die via een app of computer kan worden gespeeld, willen we op een speelse manier zichtbaarheid geven aan een serieus onderwerp en zo bijdragen aan nog meer veiligheidsbewustzijn."