Nieuwe brochure 'Woningbouw volgens BENG en TOjuli' is uit

donderdag 1 oktober 2020

Edgar van Niekerk

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding Nieuwe brochure 'Woningbouw volgens BENG en TOjuli' is uit

De vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (Bouwend Nederland, NEPROM en NVB Bouw) hebben een geheel vernieuwde brochure 'Woningbouw volgens BENG en TOjuli' uitgebracht.

De nieuwe brochure laat zien dat er twaalf praktijkprojecten zijn doorgerekend. Zo worden de consequenties van de nieuwe regels voor nieuwbouwwoningen getoond. Op deze manier kunnen bouwpartijen beoordelen hoe ze het best kunnen voldoen aan de BENG en TOjuli-eisen. Deze versie van 'Woningbouw volgens BENG en TOjuli' is voor het laatst vernieuwd in 2019. Alle definitieve eisen die door de Rijksoverheid zijn vastgesteld zijn hierin opgenomen. Voor de doorrekening is gebruikt gemaakt van de nieuwste geattesteerde softwaren.