Instrumenten in de maak om leercultuur te stimuleren

Afbeelding Instrumenten in de maak om leercultuur te stimuleren
donderdag 1 oktober 2020

Met een co-creatiesessie werd dinsdag 29 september het actieonderzoek naar de leercultuur bij bedrijven in de bouw en infra plaats afgesloten. Om kwart over 7 stonden de eerste bouwers (ze hadden 1,5 uur gereden vanuit de omgeving Zwolle) voor de deur bij de 3dMakersZone in Haarlem. Deze ochtend ging de groep van DGA’s, HR-verantwoordelijken, (assistent) uitvoerders en timmerlieden van verschillende bedrijven (o.a. De Nijs en zn., Van Engen Bouwbedrijf, Heilijgers, Gijs & van Cleef en K_Dekker Bouw en Infra) aan de slag met de volgende vraag: 'Hoe zorgen we ervoor dat vakmensen in de bouw een leven lang blijven ontwikkelen?’

Het antwoord op deze vraag bleek uiteraard niet eenduidig. Een aantal zaken kwam naar voren. DGA’s en bouwers hebben behoefte aan uitwisseling tussen de bedrijven (ook , of misschien wel juíst van mensen van de bouwplaats). Het belang van wederzijds vertrouwen werd meerdere keren benoemd en onderstreept door werknemers en werkgevers. Ook ging het over het belang van het voeren van gesprekken over ambities, perspectief en persoonlijke doelstellingen (waarbij de ene uitvoerder, projectleider of leidinggevende wat meer sociale vaardigheden heeft dan de ander…). Verder werd het belang aangestipt van aandacht voor een aanpak van onderaf waarbij werknemers zelfvertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van hun eigen ontwikkelproces.

Aan de slag met ideeën

Concrete ideeën waar de actie-onderzoekers van CrossOver samen met Bouwend Nederland mee verdergaan:

  • De BouwDenktank moet het mogelijk maken voor bouwplaatspersoneel en vaklieden van verschillende bedrijven om elkaar te treffen en te praten over bijvoorbeeld technische innovaties. Leren van elkaar dus. 
  • De Toekomstscan is een instrument dat zeer brede feedback op vaardigheden organiseert. Wat vinden collega’s, leidinggevenden maar ook klanten van jouw skills? Dat is nuttige informatie om het gesprek over leren en ontwikkelen te stimuleren.
  • Inspiratieverhalen over bedrijven en van mensen bij bedrijven die leren op een speciale manier hebben vormgegeven. Om ideeën op te doen voor het eigen bedrijf op te doen en een leercultuur op gang te brengen.

Tijdens de sessie lichtten de onderzoekers van bureau CrossOver bovenstaande ideeën verder toe. Vervolgens werden ze in groepjes uitvoerig besproken. Wat zijn de pluspunten? Wat kan er nog verbeterd worden? En kun je hier wat mee als bedrijf? 

Twee tafels

Aan de werknemerstafel vertelde een uitvoerder dat hij geïnspireerd was door de verhalen van een van de deelnemers van een ander bouwbedrijf: “Dat hij feedback aan zijn hele team had gevraagd inspireert mij enorm! Ik zou het mooi vinden om vaker uit te wisselen met anderen in de bouw, net zoals vandaag, zo brengen we de Bouw samen verder.” Aan tafel bij de werkgevers passeerde nog een aantal voorbeelden de revue van activiteiten en processen die nu al worden ingezet om de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Wat leveren initiatieven volgens de DAG’s in de bouw nu op? Onder andere meer positivisme (minder slachtofferschap en geklaag), groter werkgeluk en tevredener werknemers en een betere bedrijfsuitstraling (naar huidige en nieuwe werknemers). Ook werd er nog het idee geopperd voor een bedrijfs- en/of sectorbrede campagne: ‘Wat kom jij halen bij ons?’. Doel is om al het bouwplaatspersoneel aan het denken te zetten over wat hij/zij zelf wil en wat hij/zij zelf bijdraagt aan de eigen ontwikkeling. Zoals één van de DGA’s zei: “Het mooist zou het zijn als we een campagne starten met andere branches. Want als wij alleen veranderen op de bouwplaats, lopen daar nog tientallen andere bedrijven rond - we moeten het met z’n allen doen.”

Een evaluatie met de betrokken partijen zal uitwijzen welke instrumenten door CrossOver verder kunnen worden ontwikkeld om voor de hele sector beschikbaar gemaakt te kunnen worden.

Meer over het onderzoek is te lezen in BNL3; het magazine verschijnt in oktober.

Vincent Zijlstra Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt Regio Randstad Noord