Corona: welke beheersmaatregelen kan ik nemen op het werk?

woensdag 7 oktober 2020
Afbeelding Corona: welke beheersmaatregelen kan ik nemen op het werk?

Hoe werkt ik veilig door volgens het protocol 'Samen veilig doorwerken'? En welke beheersmaatregelen kun je nemen op het werk? De helpdesk Corona Bouw & Techniek bracht de meest gestelde vragen bijeen.

Mag ik met meerdere collega’s aan het werk?

Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem de volgende aandachtspunten in acht: 

 • Ga niet naar het werk bij een Corona-infectie van jezelf of een gezinslid. 
 • Ga niet naar het werk bij klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of bij plotseling verlies van reuk of smaak. Laat je zo snel mogelijk testen. 
 • Ga aan het werk bij een negatieve test (geen corona) en milde klachten. 
 • Blijf thuis bij een negatieve test en verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts. Overleg zo nodig met de bedrijfsarts. 
 • Blijf thuis als je huisgenoot koorts heeft en/of benauwd is en de uitslag van de coronatest is nog niet binnen. Als de test uitwijst dat het niet om corona gaat, dan mag je naar het werk als je zelf klachtenvrij bent. 
 • Medewerkers in cruciale beroepsgroepen en vitale processenkunnen mogelijk aan het werk als een huisgenoot koorts en/of benauwdheid heeft. Overleg hierover met de bedrijfsarts en de werkgever.* 

* Zie hiervoor: Vitale processen en cruciale beroepen: zie informatie van de Rijksoverheid.  

Algemene maatregelen 

 • Schud geen handen. 
 • Was regelmatig je handen met water en zeep. Was je handen minstens 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken. 
 • Raak je gezicht niet of zo weinig mogelijk aan, 
 • Nies en hoest in de elleboog, neem zelf papieren zakdoekjes mee. Gooi die na één keer gebruik weg en was dan je handen. 
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als op de werkplek zelf. 
 • Pas daarop het werk aan en richt de werkplek hierop in. 
 • Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, wees dan streng op RIVM hygiëneregels. 
 • Maak regelmatig schoon. Gebruik hiervoor goed ontvettend reinigingsmiddel of wegwerp schoonmaakdoekjes. 
 • Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen. 
 • Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon. 
 • Ventileer de werk- en kantoorruimte. 
 • Werk zoveel mogelijk in vaste teams. 

In de schaftkeet of vergaderruimte 

 • Hang de regels en instructies op. 
 • Bepaal een maximumaantal aanwezigen in de ruimte, zodanig dat iedereen 1,5 m afstand kan houden. Pas het aantal stoelen in de ruimte hierop aan. 
 • Houd ook bij het betreden van een ruimte rekening met 1,5 m afstand. 
 • Spreid de schafttijden of bied extra ruimtes en schaftplekken aan. 
 • Bij instructie en toolboxen, wees er alert op dat iedereen op 1,5 m van andere personen kan blijven. Geef de instructie eventueel in meerder kleine groepen. 
 • Instrueer de medewerkers en deelnemers aan de vergadering vooraf. 
 • Zorg dat de ruimtes vaker schoongemaakt worden en dat er zeep en wegwerphanddoeken aanwezig zijn. 
 • Overleg met leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers: leg waar mogelijk telefonisch contact. 

Moeten we corona opnemen in de RI&E?

Ja, besmetting met het coronavirus kan gezien worden als een arbeidsrisico. De branche-instrumenten van de sectoren Bouw & Infra en Techniek worden hier momenteel op aangepast.
Tot die tijd kun je in een apart document vastleggen welke risico’s er spelen met betrekking tot een mogelijke coronabesmetting en welke maatregelen hiervoor al getroffen zijn of nog moeten worden getroffen. Neem hierbij het protocol 'Samen Veilig Doorwerken' als uitgangspunt. 

Er zijn veel mensen aan het werk op een project. Hoe ga ik hiermee om?

In principe kan er doorgewerkt worden. Bouwplaatsen in de openlucht vormen namelijk een verminderde kans op besmetting. En voor andere locaties biedt het protocol een handreiking om besmettingsrisico te beheersen. Wel moet iedereen onderstaande richtlijnen naleven. Bespreek die voorafgaand aan het werk met elkaar:

 1. Stel een coronaverantwoordelijke aan op de werklocatie.
 2. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf.
  Pas daarop het werk aan en richt te werkruimte hierop in. Splits bijvoorbeeld groepen tijdens schaft. Lunch zoveel mogelijk in de open lucht. Lunch je in je bus? Dan doe je dat alleen.
  Voor situaties waar deze afstand niet altijd realiseerbaar is, worden afspraken gemaakt hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de richtlijnen voor hygiëne van het RIVM.
 3. Leef de hygiëneregels voor de werkplaats na: 
  - extra schoonmaken van toiletten;
  - deurklinken goed schoonhouden;
  - materiaal voor gedeeld gebruik reinigen met goed ontvettend reinigingsmiddel.
 4. Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hierover afspraken met leveranciers en onderaannemers. Denk aan leveranties buiten de bouwplaats.
 5. Laat de werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken, zodat men niet telkens met anderen in contact komt.
 6. Spreek elkaar (streng) aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag en corrigeer elkaar. Neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en collega’s. Stel vragen en meld problemen bij je leidinggevende.
 7. Schakel bij twijfel of grote onrust de arbodienst of de kenniscentra van sociale partners in (Volandis, ArboTechniek).

Indien minder dan 1,5 meter afstand echt onvermijdbaar is, wees dan extra alert en maak afspraken hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de richtlijnen voor hygiëne van het RIVM.

Waarom moet ik in het openbaar vervoer en in de bedrijfsbus of auto wel een mondkapje dragen en is het niet nodig bij het samenwerken op minder dan 1,5 meter afstand?

Het beschermende effect van mondkapjes is niet wetenschappelijk bewezen, maar het kan mogelijk wel iets bijdragen aan de bescherming van anderen als je onvoldoende afstand kunt houden. Volgens de afspraken binnen het protocol Samen Veilig Doorwerken werk je alleen binnen 1,5 meter als het écht niet anders kan. En je werkt alleen als je geen verkoudheidsklachten hebt. Daar let je met elkaar op.  

Als je de maatregelen uit het protocol opvolgt, is het dragen van een mondkapje dus nog steeds niet nodig tijdens het werk. Je kunt het wel ter aanvulling dragen, maar niet in plaats van de maatregelen die in het protocol genoemd worden. 

In het openbaar vervoer kunnen grote aantallen mensen in elkaars nabijheid komen terwijl zij niet van elkaar weten of anderen klachtenvrij zijn. Daarom zijn mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht. In de bedrijfsbus of in de auto zit je soms met meerdere mensen in een kleine ruimte. De kans op besmetting als er onverhoopt iemand met verkoudheidsklachten is ingestapt, is daarom groter dan op de werkplek. Daarom moet je in de bus of auto een niet-medisch mondmasker dragen, en moet je extra alert zijn op collega’s met verkoudheidsklachten: zij blijven thuis.

Over welke onderwerpen moeten afspraken gemaakt worden tussen opdrachtgever en aannemer?

In principe kan er doorgewerkt worden. Het protocol biedt een handreiking om besmettingsrisico’s te beheersen. Wel moet iedereen onderstaande richtlijnen naleven:

 1. Stel een coronaverantwoordelijke aan op de werklocatie.
 2. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf. Pas daarop het werk aan en richt te werkruimte hierop in. Splits bijvoorbeeld groepen tijdens schaft. Lunch zoveel mogelijk in de open lucht. Lunch je in je bus? Dan doe je dat alleen.
  Voor situaties waar deze afstand niet altijd realiseerbaar is, worden afspraken gemaakt hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de richtlijnen voor hygiëne van het RIVM.
 3. Leef de hygiëneregels voor de werkplaats na: 
  - extra schoonmaken van toiletten;
  - deurklinken goed schoonhouden;
  - materiaal voor gedeeld gebruik reinigen met goed ontvettend reinigingsmiddel.
 4. Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hierover afspraken met leveranciers en onderaannemers. Denk aan leveranties buiten de bouwplaats.
 5. Laat de werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken, zodat men niet telkens met anderen in contact komt.
 6. Spreek elkaar (streng) aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag en corrigeer elkaar. Neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en collega’s. Stel vragen en meld problemen bij je leidinggevende.
 7. Schakel bij twijfel of grote onrust de arbodienst of de kenniscentra van sociale partners in (Volandis, ArboTechniek).

Indien minder dan 1,5 meter afstand echt onvermijdbaar is, wees dan extra alert en maak afspraken hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de richtlijnen voor hygiëne van het RIVM.

Hoe moeten we omgaan met bezoek op de bouw- of werkplaats?

In principe geldt nog steeds dat het bezoek op de bouw zoveel mogelijk beperkt moet worden. Wanneer bezoek van derden, zoals opdrachtgevers, kopers etc., nodig is voor een goede voortgang van de werkzaamheden, dan is dat mogelijk maar hou in ieder geval de volgende regels aan: 

 • Organiseer de bezoekmomenten zo veel mogelijk buiten de werktijden om. 
 • Hou de hygiëne- en afstandsregels in acht. 
 • Maak gebruik van een reserverings- of registratiesysteem. 

Een reserveringssysteem zorgt ervoor dat vooraf bekend hoeveel mensen aanwezig zullen zijn en dat ook achteraf bekend wie er op welk moment op de bouw- of werkplaats aanwezig is geweest. Dit is nodig voor eventueel contactonderzoek door de GGD als er onverhoopt toch een besmet persoon de bouw- of werkplaats bezocht heeft. De registratie moet daarom minimaal zes weken bewaard blijven. Let op, vanwege de AVG moeten deze gegevens hierna worden verwijderd. 

We kunnen de juiste handschoenen, veiligheidsbrillen, masker en/of gezichtsbescherming niet kopen. Alles is uitverkocht. Wat nu?

Het uitgangspunt blijft altijd: we werken veilig of we werken niet. Maar wees zo creatief mogelijk in het bedenken van oplossingen. Overleg met de opdrachtgever over de mogelijkheden.
Denk daarbij aan:

 • Kun je het werk uitstellen?
 • Kun je ander werk eerst uitvoeren?
 • Is het mogelijk op te schalen, dus veiliger te werken dan nodig is. Voorbeelden zijn:
  o Halfgelaats- en volgelaatsmaskers
  o Aangeblazen maskers/helmen
  o De mensen die bij bepaalde klussen al met perslucht (flessenlucht) of leeflucht (slangen) werken, kunnen kijken of zij het gebruik uitbreiden. Hierbij moet wel aan alle eisen voldaan blijven worden (maximaal 2 uur, opgeleide personen, et cetera).

       

Helpdesk Corona Bouw en Techniek

U kunt hier terecht voor al uw vragen over veilig en gezond doorwerken tijdens de coronacrisis.

Naar de helpdesk