• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Nieuwe stimuleringsregeling voorziet in extra subsidie BBL-leerlingen

Nieuwe stimuleringsregeling voorziet in extra subsidie BBL-leerlingen

vrijdag 30 oktober 2020

Marieke van der Post

adviseur en programmamanager
Student Bouwmensen

Vanaf 1 november 2020 kunnen bedrijven met leerling-werknemers gebruikmaken van een nieuwe stimuleringsregeling BBL. De regeling is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen voor het behoud van vakkrachten voor de sector. Cao-partijen hebben die afgesproken vanwege de toenemende impact van de coronacrisis, en de stikstof- en de PFAS-problematiek op de werkgelegenheid. Het Volandis Fonds is uitvoerder van de regeling.

Inhoud regeling                 

Heb jij als opleidingsbedrijf of als individueel leerbedrijf een leerling-werknemer in dienst die tussen  1 juli 2020 en 30 juni 2021 start of is gestart met een BBL-opleiding (niveau 2 of 3)? Dan kom je in  aanmerking voor de stimuleringsregeling BBL. De subsidie is door de cao-partijen vastgesteld op € 1.250,-  en wordt in 2 delen toegekend. Maak je als opleidings- of individueel leerbedrijf gebruik van deze subsidie,  dan ontvang je:

  • een aanvangssubsidie van € 500,- bij begin van de opleiding en
  • een afrondingssubsidie van € 750,- bij diplomering.

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan.  Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je hier. De belangrijkste zijn:

  • De leerling-werknemer is gestart met een opleiding BBL in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.
  • De werkgever (opleidings- of individueel leerbedrijf) valt onder de cao Bouw & Infra.
  • De leerling-werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van tenminste 32 uur per week.
  • Er is sprake van een erkend leerbedrijf.
  • Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat de subsidie zichtbaar ten goede komt aan het inlenende bedrijf.

Aanvragen

Gebruikmaken van deze stimuleringsregeling is eenvoudig. Vanaf 1 november 2020 kun je de volledige aanvraagprocedure digitaal doorlopen via het Leermeesterportaal van Volandis. Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de stimuleringsregeling BBL? Je kunt de adviseurs van Volandis bereiken via 0341 – 499 299.