• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Scholingsalliantie Noord: zoveel mogelijk werk voor zoveel mogelijk mensen

Scholingsalliantie Noord: zoveel mogelijk werk voor zoveel mogelijk mensen

dinsdag 10 november 2020

Kees Vianen

Beleidsadviseur Duurzaamheid Regio Noord
Student op de bouwplaats

Een goede match tussen geschoolde werknemers en beschikbare banen. Niet meer en niet minder is het doel van de Scholingsalliantie Noord, die in 2019 in de drie noordelijke provincies is opricht. De brede alliantie wil ervoor zorgen dat werknemers met gerichte scholing klaar zijn voor veranderingen op de arbeidsmarkt, vertellen gedeputeerde Tjeerd van Dekken (Groningen) en wethouder Friso Douwstra (Leeuwarden).

De arbeidsmarkt verandert, net als de samenstelling van de beroepsbevolking. Om ook in de toekomst een goede match te hebben tussen mensen en banen, is het dus zaak met een vooruitziende blik werkenden (bij) te scholen. Dat is de gedachte achter de Scholingsalliantie Noord, die vorig jaar is opgericht in de drie noordelijke provincies. Overheden, opleidingsfondsen, sociale partners en brancheorganisaties waaronder Bouwend Nederland, slaan de handen ineen om die match concreet vorm te geven. “De Scholingsalliantie vormt een brug tussen de opleidingsfondsen van de verschillende sectoren”, zegt Friso Douwstra, wethouder in Leeuwarden en een van de initiatiefnemers van de alliantie. “Het is de afgelopen jaren lastig gebleken om mensen met geld uit een sectoraal opleidingsfonds om te scholen voor werk in een
andere sector. Tegelijk zien we wel verschuivingen in sectoren. We willen bijvoorbeeld mensen uit de financiële dienstverlening kunnen opleiden voor de bouw, waar op de langere termijn nog steeds een groot tekort aan mensen is.”

  
Kansrijke sectoren

Tjeerd van Dekken, gedeputeerde van de provincie Groningen, noemt de alliantie “een belangrijk vehikel om de leercultuur in het Noorden te versterken”. “We zitten in een gebied met bevolkingskrimp en ontgroening, waar tegelijk wel kansrijke sectoren zijn. Met name in de ict, in de bouw en voor de energietransitie heeft onze regio mensen nodig. Juist door de brede samenstelling van de Scholingsalliantie Noord zijn we in staat die groeiende en krimpende sectoren met elkaar te verbinden. Het doel voor de langere termijn is simpelweg: zoveel mogelijk werk voor zoveel mogelijk mensen.” Niet achteraf reageren maar vooruitdenken is daarbij de insteek. Douwstra: “Mensen moeten iets nieuws kunnen vinden vóór ze hun baan kwijtraken.”

Genoeg goed opgeleide mensen

Op de website van de alliantie is het noordelijke (om)scholingsaanbod voor werkenden bijeengebracht, voor een grote diversiteit aan sectoren. Daarnaast kunnen werkgeversadviseurs van de alliantie individuele bedrijven uit krimpende of juist groeiende sectoren advies geven op het gebied van scholing. De alliantie zet ook pilots op, vertelt Van Dekken. “Er loopt nu bijvoorbeeld een pilot waarbij veertig werkzoekenden worden opgeleid voor werk op het gebied van de energietransitie.”

De winst voor de bouwsector is in zijn ogen helder: “De alliantie draagt eraan bij dat er voor bouwbedrijven ook in de toekomst genoeg goed opgeleide mensen zijn, of dat nu bestaande of nieuwe medewerkers zijn. We willen een leven lang leren en ontwikkelen vanzelfsprekend maken voor alle werkenden in het Noorden.”