• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Boeiend CROW-webinar over contracten en aanbesteden krijgt vervolg

Boeiend CROW-webinar over contracten en aanbesteden krijgt vervolg

Afbeelding Boeiend CROW-webinar over contracten en aanbesteden krijgt vervolg
dinsdag 24 november 2020

Eén uur bleek donderdag 19 november te kort voor het Infraplatform Regio Randstad Noord, zoveel vragen hadden de leden tijdens het webinar over de wijzigingen in de UAV-GC en RAW 2020. CROW verzorgt op 30 november een tweede deel.

Zo’n 25 leden van het infraplatform hadden donderdag 19 november ingelogd bij het webinar over contractvormen en aanbesteden. Mark Hofstede van CROW, het kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid, vertelde over actualisatie van de UAV-GC. Omdat de daadwerkelijke wijzigingen nog niet zijn afgerond, ging zijn verhaal vooral over het proces van de aanpassingen; het hoe en waarom. De huidige UAV-GC stamt uit 2005, vandaar dat er uit de sector veel signalen kwamen dat het tijd was voor actualisatie. Onder meer risicoverdelingen en aansprakelijkheid na oplevering waren wel aan een update toe. Een pré-adviescommissie met afvaardigingen van opdrachtgevers, BNL en CROW buigt zich momenteel nog over de onderwerpen die moeten worden herzien, en de aard en inhoud van wijzigingen. Hofstede gaf aan dat de actualisatie naar verwachting in de eerste helft van 2021 is afgerond. 

Bommen en klimrekken in RAW 2020

Aansluitend belichte Tim Aarsen van CROW de wijzigingen in de Standaard RAW Bepalingen. Het lijvige boekwerk dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW- en groensector een kader biedt om afspraken in bouwcontracten te maken en deze goed vast te leggen, is wél al geactualiseerd en beschikbaar (via onder ander www.raw.nl). Aan de 2020-versie is bijvoorbeeld een hoofdstuk Ontplofbare oorlogsresten toegevoegd. Daarin komen onder andere veiligheid, detectie en identificeren aan de orde. Een andere uitbreiding is deelhoofdstuk 17.1 ’Speeltoestellen’. Dat is toegevoegd omdat er voor dit onderwerp veel eigen teksten werden gebruikt en er daardoor weinig uniformiteit was.

Weerzien

Over zowel de actualisatie van de UAV-GC als de aanpassingen van RAW 2020 vuurden de leden van het infraplatform veel vragen op de sprekers af.  Zoveel zelfs dat er geen tijd meer was voor de presentatie van Joost Fijneman. De oud BNL-collega, tegenwoordig werkzaam bij CROW, zou de deelnemers bijpraten over het Provinciaal Contractenbuffet (PCB) en de nieuwe Handreiking Aanbesteden Tweefasencontracten. Besloten werd om voor die onderwerpen een vervolgsessie te organiseren. Deze zal plaatsvinden op maandag 30 november om 16:00 uur. Aanmelden kan nog steeds door een e-mail te sturen aan j.swaan@bouwendnederland.nl