Let op, de Veiligheidsladder voor de Bouw & Infra komt eraan!

Constructie parkeergarage
maandag 21 december 2020

Met ingang van 1 januari 2022 zal voor bepaalde opdrachten in de Bouw en Infra de Veiligheidsladder gaan gelden. Vanaf die datum nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Die gezamenlijke afspraak wordt Veiligheid in Aanbesteding (ViA) genoemd en wordt in praktijk gebracht met de Veiligheidsladder van de NEN.

De GCVB is inmiddels ondertekend door een grote groep bedrijven die actief is in de bouwsector en diverse overheidsinstellingen; op de website van de GCVB staat een overzicht van die bedrijven en instellingen.

Wat moet je regelen en waar?

Wanneer je met regelmaat werkzaamheden uitvoert voor één van de deelnemende (GCVB-)bedrijven, moet je voldoen aan de eisen van de ViA. Afhankelijk van de contractwaarde en de impact van de opdracht kun je op verschillende manieren aantonen dat je aan de eisen van de ViA voldoet. Wanneer daarvoor certificering aan de orde is, kun je je wenden tot een van de certificerende instellingen.

Mocht je dit nog niet gedaan hebben, dan roepen wij op om hier nu alvast mee te beginnen. Zo kun je op tijd aan de eisen van de ViA voldoen. De verwachting is dat de certificerende instellingen het komend jaar veel vraag te verwerken krijgen, waardoor vertraging in het proces kan ontstaan. Daarbij werken de coronamaatregelen ook vertragend.

Is ViA voor mijn bedrijf van toepassing?

Alleen bedrijven zelf weten de financiële waarde en risicoklasse van de werkzaamheden die ze uitvoeren. Aan de hand van deze instructievideo en dit stroomschema kun je eenvoudig vaststellen of de ViA voor jouw bedrijf van toepassing is.

Wat zijn de kosten?

Kosten voor certificering komen voor eigen rekening en zijn afhankelijk van de mate van certificering en van de gewenste trede. Bovendien zullen de kosten ook per certificerende instelling verschillen. Voor een globaal overzicht, zie het tarievenblad.

Trainingen

Bouwend Nederland is bezig om trainingen op dit onderwerp te organiseren. Meer informatie daarover volgt spoedig. Wil je nu al meer weten? Alle informatie over ViA is terug te vinden op de website van de GCVB.

Nieuwsbrief GVCB
De GCVB geeft een periodieke nieuwsbrief uit. Naast nieuwsfeiten en tips delen hierin bedrijven die zich inmiddels gecertificeerd hebben hun ervaringen. Een link naar deze nieuwsbrieven is hier te vinden, komende nieuwsbrieven zullen ook op onze site worden gemeld.

Tags

Veiligheid