Registratieplicht mobiele werktuigen op openbare weg

woensdag 13 januari 2021

Anne Fokke de Vries

beleidsasviseur materieel
Afbeelding Registratieplicht mobiele werktuigen op openbare weg

Vanuit de overheid is ingezet op de veiligheid van het gebruik van mobiele werktuigen op de openbare weg. Ook wegvakken die zijn afgesloten en waar gewerkt wordt, worden ook als openbare weg gezien. Om hierop te kunnen handhaven, is besloten om met ingang van 1 januari 2021 een registratieplicht in te voeren. Dit betekent dat sinds die datum alle mobiele werktuigen geregistreerd en bekentekend moeten zijn, dus ook alle mobiele werktuigen bij de bedrijven zelf.

Zorg voor kosteloze registratie in 2021

Alle werktuigen, ook als die stilstaan of in onderdelen 'op de plank liggen', kun je zonder keuring registreren via de website van de RDW. Dit moet gebeuren in 2021. Na 1 januari 2022 moeten alle mobiele werktuigen die nog niet geregistreerd zijn, ter keuring aan de RDW aangeboden worden. Bespaar kosten en zorg er dus voor dat je alle werktuigen dit jaar registreert.

Lees meer over de registratieplicht op de website van de RDW.