Ontzorging bij verduurzaming gebouw of woning: waar terecht?

dinsdag 19 januari 2021

Edgar van Niekerk

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding Ontzorging bij verduurzaming gebouw of woning: waar terecht?

Eigenaren van een woning of gebouw vinden het vaak ingewikkeld om te verduurzamen. Er wordt daarom ingezet op ontzorging. Met wie kunnen gemeenten samenwerken daarvoor?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met brancheorganisaties en het Programma Aardgasvrije Wijken een marktinventarisatie laten maken van het aanbod. Een ontzorgend aanbod realiseren in een wijk die van het gas af gaat, is namelijk een nieuwe uitdaging. Is namens de gemeente een collectief aanbod wenselijk? Wat is de regierol van de gemeente en wat is de taak van de markt? Er zullen de komende jaren een aantal beproefde aanpakken voor een publiek-private samenwerking worden ontwikkeld.

Daarom moeten we beter inzicht krijgen in de markt voor ontzorging. Het ministerie heeft daarom een eerste marktinventarisatie laten uitvoeren. In het uitgebrachte rapport staan 46 initiatieven beschreven. Via deze link vind je de pdf van het rapport. In 2021 volgt een nieuwe inventarisatie.