Europese CO2-aanscherping maakt BENG nóg duurder

maandag 25 januari 2021

René Meyboom

beleidsadviseur europese zaken
Afbeelding Europese CO2-aanscherping maakt BENG nóg duurder

De Europese Unie wil de vermindering van CO2-uitstoot in 2030 aanscherpen van 40% naar 55% ten opzichte van 1995. Hierdoor moeten ook de BENG-eisen aangescherpt worden, terwijl die wetgeving pas per 1 januari van kracht is geworden.

Het strenger maken van de CO2-norm betekent automatisch dat ook de 'Energy Performance of Buildings Directive' (EPBD) moet worden aangepast en die EPBD is de basis van onze BENG-wetgeving, die zal dus ook aangepast moeten worden. Dat is nog niet alles. Ook de 'Renovation Wave', het programma om de Europese gebouwde omgeving te renoveren en te verduurzamen, moet rekening houden met die aangescherpte CO2 norm. Koninklijke Bouwend Nederland is voorstander van ambitieuze klimaatregelgeving, het moet echter wel betaalbaar blijven. Immers, Cobouw becijferde onlangs dat de huidige BENG-eisen al leiden tot een kostenverhoging van 5-16%, als de eisen strenger worden loopt dat percentage uiteraard op.

Samen met onze Europese koepelvereniging FIEC vinden we dat eerst maar eens aan de huidige normen moeten voldoen voordat we eisen gaan stapelen. Stap voor stap. Zo houden we duurzaamheid betaalbaar.