Infraplatform Oost ondersteunt infrastudenten Windesheim

donderdag 28 januari 2021

Jorrit van Ommen

Verenigingsmanager Regio Twente
Afbeelding Infraplatform Oost ondersteunt infrastudenten Windesheim

Voor de tweedejaars Infra studenten van Windesheim heeft het Infraplatform Oost in samenwerking met Van Gelder, Keizers Watermanagement, Koop Bronbemaling en Henk van Tongeren Water & Techniek een bijdrage geleverd aan de Internationale Oriëntatieweek. In dit artikel doen we verslag.

Het Infraplatform Oost vindt het belangrijk om een waardevolle bijdrage te leveren aan de nieuwe jonge generatie ondernemers en medewerkers binnen de infrasector in Oost-Nederland. Na een voorstelronde van de verschillende Infrabedrijven werd met name besproken hoe het is om internationaal zaken te doen in de Civiele Techniek. Welke cultuurverschillen zijn er? Wat liggen de uitdagingen en kansen? Hoe gaat projectmanagement in een internationale omgeving? Specifiek werden Duitsland, Litouwen, Denemarken, Qatar en Irak besproken. Het viel met name op in Duitsland dat 'de relatie' en 'het elkaar' heel erg belangrijk is en dat hiërarchie langzaam aan het verdwijnen is. Het is belangrijk om de opdrachtgevers mee te laten denken in een oplossing in plaats van de oplossing direct door te voeren.

Fictief bedrijf

De Windesheim Infra studenten hebben in groepjes van vier een fictief bedrijf opgezet binnen de Civiele Techniek. De hoofdopdracht van het bedrijf staat in het teken van het aanbieden of promoten van een product of dienst op de internationale markt. De plannen werden gepitcht en vervolgens door een jury gevormd uit leden van Infraplatform Oost beoordeeld. Deze feedback is zeer bruikbaar voor het uitwerken van de plannen.

Geïnspireerd

De jury was onder de indruk van het enthousiasme en de zeer bruikbare en toepasbare ideeën. De studenten zijn allemaal geïnspireerd door de het verduurzamen van de infra en het oplossen van problemen op het gebied van vervuiling van oppervlaktewater, verdroging en het opwekken van energie.