Voorbereidingen deelname BouwBeurs gestopt

Uitreiking Glas Award gaat wel door

vrijdag 19 februari 2021
Update

De PR Commissie en het Bestuur van Vakgroep GLAS hebben besloten de voorbereidingen voor deelname aan de BouwBeurs 2021 middels het GlasPlein te stoppen.

Gezien de huidige stand van zaken rondom COVID-19 verwachten wij dat een vakbeurs in september niet mogelijk is. Tevens hebben wij van potentiele deelnemers vernomen dat zij dit jaar niet deelnemen aan het GlasPlein.

Doel van het GlasPlein is om ons mooie glasproduct aan een breed publiek te tonen èn om elkaar en onze klanten te ontmoeten. We verwachten die doelstellingen niet te kunnen realiseren onder de huidige omstandigheden.

Als gevolg van bovenstaande hebben we besloten onze Campagne ‘De Waarde van Glas’ uit te breiden.  Aan de verspreiding van de uitingen zoals die nu al plaatsvindt gaan we een onderdeel toevoegen. We gaan een breder publiek informeren door middel van het plaatsen van advertenties op Social Media.

De uitreiking van de Glas Award op donderdag 16 september gaat wel door. Doordat we dit jaar geen GlasPlein organiseren, zal de uitreiking niet fysiek plaatsvinden. Wij zijn nog bezig met de organisatie van een alternatieve uitreiking.