7 jaar duurzaamheid bij de waterschappen: wat is er gebeurd?

vrijdag 19 februari 2021
Afbeelding 7 jaar duurzaamheid bij de waterschappen: wat is er gebeurd?

Het is alweer zeven jaar geleden dat de waterschapssector kennismaakte met de Green Deal Duurzaam GWW. Er zijn sindsdien mooie projecten opgestart qua verduurzaming van de waterschappen. We zetten de progressie uiteen.

De eerste green deal kwam in 2013 voor het eerst in beeld. Daar bleef het niet bij, want in 2017 hebben honderd partijen, waaronder alle 21 waterschappen hun krabbel zetten onder een ambitieus vervolg. Duurzaamheid moest een integraal onderdeel worden in alle bouwprojecten. De duurzame aanpak kent vier instrumenten om duurzaamheid in alle fases van projecten te borgen. De potentie is enorm, niet alleen bij de waterschappen, maar ook bij de grond- water- en wegenbouw (GWW).

Dit is er in zeven jaar gebeurd

De eerste Green Deal Duurzaam GWW, die van 2013 tot 2015 liep, kende 29 partners. Vijf waterschappen startten in deze periode een koplopersgroep. Bij de tweede green deal, de Green Deal Duurzaam GWW 2.0, zetten meer dan honderd partijen hun krabbel onder de samenwerking voor de periode 2017 tot 2021. Alle 21 waterschappen deden mee. Sinds 2016 hebben 82 medewerkers van zeventien waterschappen een training gevolgd als facilitator van de Aanpak Duurzaam GWW. Drie waterschappen zijn inmiddels zelfs gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Vijf waterschappen willen met de certificering starten.

Goede progressie

Dat zijn mooie resultaten, want het heeft gezorgd dat in steeds meer projecten waterschappen en bedrijven samenwerken aan duurzame oplossingen. Door praktische hulpmiddelen beschikbaar te stellen, wordt duurzaamheid concreet en meetbaar. De pilotfase is voor de meeste waterschappen inmiddels voorbij, het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW is inmiddels 'normaal' voor hen. Er is veel bereikt de afgelopen jaren, maar we zijn er nog niet. Daarom zal de waterschapssector zich ook de komende jaren inzetten om duurzaam te werken.

In dit e-zine kan je meer lezen over '7 jaar Green Deal Duurzaam GWW bij de waterschappen' en in de Duurzaam GWW-Etalage lichten waterschappen hun projecten uit.