5 tips beëindigen bedrijf wegens bereiken pensioenleeftijd

maandag 22 februari 2021
Afbeelding 5 tips beëindigen bedrijf wegens bereiken pensioenleeftijd

Je hebt een bedrijf opgebouwd en nu wil je stoppen omdat je binnenkort de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Je hoopt natuurlijk dat het bedrijf wordt voortgezet, maar wat als er geen opvolger op koper is? Dan is bedrijfsbeëindiging een mogelijkheid. Hier komt veel bij kijken zoals fiscale aspecten, administratieve afwikkeling, klanten en leveranciers inlichten. Voor je medewerkers betekent dit ontslag, hierover gaat dit artikel.

Compensatie transitievergoeding bij pensionering

Je weet waarschijnlijk wel, dat er een transitievergoeding verschuldigd is bij het ontslag van medewerkers. Deze vergoeding loopt, afhankelijk van de duur van het dienstverband, op. Met het ontslag van alle medewerkers binnen een korte periode gaat een flink bedrag gemoeid. Met name voor kleine ondernemers is dit totaalbedrag een drempel soms zelfs een struikelbrok, om te stoppen met werken.

Sinds 1 januari 2021 bestaat er voor kleine ondernemingen (minder dan 25 werknemers) de mogelijkheid om compensatie aan te vragen voor de betaalde transitievergoedingen. Voorwaarden zijn wel dat het bedrijf wordt beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever en dat het UWV voor tenminste 1 werknemer een ontslagvergunning heeft verleend.

Onderstaand vijf tips voor de kleine ondernemer, die nadenkt over de beëindiging van zijn bedrijf en gebruik wil maken van de compensatieregeling.

Bekijk op voorhand alle criteria

Het aanvragen van de ontslagvergunning en het aanvragen van de compensatieregeling zijn twee aparte procedures bij het UWV. Beide regelingen zijn overzichtelijk, maar hebben eigen criteria waaraan je moet voldoen. Maak op voorhand een zo goed mogelijke inschatting of je aan alle criteria voldoet. Zo voorkom je nare verrassingen.

Neem de stappen in de juiste volgorde

De ontslagvergunning wegens bedrijfsbeëindiging moet op verschillende punten goed onderbouwd worden. Aantonen dat het bedrijf daadwerkelijk stopt is er één. Dit doe je bijvoorbeeld door te laten zien dan het pand te koop staat of dat je de huur hebt opgezegd. Voordat je de ontslagaanvraag kunt indienen, moet je deze stappen dus al gezet hebben.

Start tijdig

Het gehele traject neemt maanden in beslag. Naast bovenstaande punten, heeft de ontslagaanvraag bij het UWV 4 tot 8 weken doorlooptijd. Als de ontslagvergunning toegekend is, kan de arbeidsovereenkomst opgezegd worden. Hierbij heb je te maken met wettelijke opzegtermijn. Die kan oplopen tot maximaal 4 maanden, afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Maak een rekensom

De compensatieregeling kan pas aangevraagd worden, nadat de transitievergoeding daadwerkelijk betaald is. Er moeten dus wel voldoende liquide middelen zijn om de transitievergoeding voor te schieten. Maak een rekensom en een liquiditeitsbegroting.

Maak tot het einde gebruik van je lidmaatschap bij Bouwend Nederland

De adviseur sociale zaken in de regio adviseert je graag bij dit traject. Neem contact op en profiteer dus tot het laatste moment van jouw lidmaatschap bij Bouwend Nederland. Met de bedrijfsbeëindiging komt er ook een einde aan het lidmaatschap. Hopelijk is het dan tijd om van het pensioen te genieten.