• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • 0-Meting Materieel / Nationale Materieel Enquête Mobiele Werktuigen

Nationale materieelenquête Mobiele Werktuigen

dinsdag 23 februari 2021
Verschillende graafmachines

Om een beter inzicht te krijgen in het huidige materieelpark in de sector bouw, infra en groen onderhoud is vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) opdracht verstrekt om een 0-meting te houden. Die vindt plaats in de vorm van een nationale materieelenquête. De Groene Koers is mede initiatiefnemer van deze inventarisatie, die wordt uitgevoerd door TNO. We roepen alle KOMAT-deelnemers om mee te doen met deze enquête. Lees hieronder hoe.

De initiatiefnemers – De Groene Koers en het Ministerie van I&W - vragen om de medewerking van de ondernemingen in de bouw, infra en onderhoud groen sector om door het invullen van deze anonieme enquête inzicht te krijgen in de samenstelling van het huidige mobiele machinepark in Nederland. Gezien de snelle ontwikkelingen in de wereld van mobiele machines is een compleet en nauwkeurig beeld van het machinepark heel belangrijk voor onder andere brancheverenigingen, machine-eigenaren, leveranciers, onderzoekers en beleidsmakers. Deze enquête is gericht op drie zaken: de omvang van het machinepark, de kenmerken van de machines (zoals: vermogen, brandstoftype, leeftijd enz.) en de inzet van de machines (zoals: draaiuren en brandstofverbruik).

Meedoen geeft direct inzicht

  • De verwachte emissieprestaties van uw machinepark, bijvoorbeeld welke machines waarschijnlijk de hoogste emissies hebben, en hoe de machines scoren t.o.v. een nieuwe STAGE V machine;
  • Belangrijke kenmerken van uw mobiele machines. Deze gegevens kun je onder meer gebruiken bij de inschrijving op projecten of kentekenregistratie bij RDW.
  • Je ontvangt de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. Hiermee krijg je inzicht in het machinepark in jouw sector.

Hoe kan je meedoen?

Je kunt meedoen door onderstaande Excel-bestand (minimaal Excel 2007 vereist) vóór 3 maart 2021 in te vullen en op te sturen. In het Excel-bestand vind je specifieke invulinstructies per onderdeel. Op basis van je antwoorden worden sommige vervolgvragen zichtbaar en blijven andere vragen onzichtbaar (grijs). Je kunt het invullen van de enquête op ieder gewenst pauzeren.

Download hier het Excel-bestand met de Nationale materieelenquête Mobiele Werktuigen

Als u de vragen zo compleet mogelijk hebt beantwoord, slaat u het bestand nogmaals op. U kunt het bestand vervolgens anoniem uploaden via de onderstaande link. Bij het uploaden wordt weliswaar gevraagd om een naam en emailadres, maar deze worden niet gecontroleerd. U kunt dus gewoon een verzonnen naam en emailadres invullen (bijvoorbeeld “naam”, “email@email.com”). Als u al ingelogd bent met uw eigen Dropbox-account, log dan eerst even uit om alsnog anoniem uw bestand te uploaden. Alleen TNO heeft toegang tot de bestanden.

Klik hier om je ingevulde Excel-bestand te uploaden in de Dropbox-omgeving van TNO

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot het invullen of uploaden van de enquête, dan kunt u mailen naar stijn.dellaert@tno.nl. Ook wanneer u bijvoorbeeld meer tijd nodig heeft dan de voorgestelde termijn.

Benodigde tijd

De tijd die nodig is om de enquête in te vullen is erg afhankelijk van de omvang van je machinepark en welke gegevens van uw machines je al paraat hebt. Als je bijvoorbeeld een machinepark hebt van ca. 20 machines en je moet verschillende gegevens van uw machines nog opzoeken, reken dan op ongeveer 1-2 uur. Wij zijn ons er van bewust dat dit een behoorlijke tijdsinvestering is. Middels het Excel-bestand in de enquête proberen wij je daarom direct nuttige informatie terug te geven zodat we samen ons inzicht in het machinepark in Nederland vergroten.

Achtergrond

Deze enquête is opgezet door TNO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in nauwe samenwerking met de verschillende brancheverenigingen binnen de sectoren die werken met mobiele machines.