Veiligheid bij LSB Groep

"We letten op elkaar"

vrijdag 5 maart 2021

Beatrice Dormans

verenigingsmanager Limburg
Afbeelding Veiligheid bij LSB Groep

In de aanloop naar de Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 publiceren we iedere week een interview met één van onze leden over 'Veiligheid bij…'. Dit om extra aandacht te schenken aan dit belangrijke thema.

We spreken met Peter Jacobs van LSB Groep, verantwoordelijk voor de productie, gevestigd in Geleen.

LSB Groep heeft een rijke historie, meer dan 65 jaar. Een historie waar zij trots op zijn, want drie generaties lang is met hart en ziel aan de LSB Groep gebouwd. Vakmanschap ging van vader op zoon. Net als het klankgevoel en de 'personal touch'. Wat begon in de Staatsmijnen in 1956 is uitgegroeid tot een modern, financieel gezond en sterk bedrijf. LSB Groep is een 100% familiebedrijf waar het bedrijfsbelang, langetermijnfocus en de duurzame relatie met de klanten en de medewerkers centraal staan.

Zelf is Peter reeds 23 jaar binnen de LSB Groep werkzaam en ben verantwoordelijk voor de productie.

Is er iemand vrijgemaakt voor de KAM-coördinatie? Is er een intern aanspreekpunt?

We hebben een KAM-coördinator en een veiligheidskundige.

Op welke manier houden jullie de aandacht bij de medewerkers vast voor veiligheid?

Iedere dag komt veiligheid bij ons aan de orde op de werkplek, omdat wij in de steigerbouw te maken hebben met een verhoogd risico. Wij starten daarom iedere opdracht met een risico-inventarisatie. Daaruit volgt een evaluatie inclusief een VGM-deelplan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Op locatie voeren onze mensen vervolgens nog een Last Minute Risk Analyse uit en hebben ze overleg met de uitvoerder. De steigerbouwer en de uitvoerder hebben sowieso iedere dag overleg samen. Er moeten namelijk afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld het voorkomen van steigerbouwwerkzaamheden boven andere personen op de bouwplaats.

Naast bovengenoemde, waar wij dus dagelijks aandacht voor hebben, organiseren wij iedere maand een toolbox-bijeenkomst én hebben wij een Veilig Vakwerk-app waarin iedere vrijdag een onderwerp over veiligheid wordt behandeld. Middels deze app kunnen onze medewerkers ook zelf meldingen maken over onveilige situaties. Daarnaast houden wij ieder kwartaal themacampagnes waar wij dan drie maanden lang gericht nadruk leggen op het gekozen thema. Dit kwartaal geven wij veel aandacht aan onze verkeersveiligheid. Twee keer per jaar bouwen wij op ons eigen terrein een instructiecarrousel op waarin er in kleine groepjes wordt samengewerkt en over veiligheid wordt gesproken (we bouwen situaties na).

Hoe stimuleer jullie je onderaannemer om veilig te werken?

Normaliter hebben wij de rol van onderaannemer. Wij zijn zelf VCA-P- en ISO-gecertificeerd en werken volgens de Richtlijn steigers en dat is inmiddels (Arbocatalogus) wetgeving. Dit is een belangrijk en essentieel document om de veiligheid op niveau te brengen en te houden. De aanloop naar deze richtlijn heeft bijgedragen aan waar wij nu staan inzake veiligheid en kwaliteit. Dertig jaar geleden werd er in de branche zelden gedacht aan veiligheidsgordels inclusief vallijnen en dit jaar worden er goed passende veiligheidsharnassen met dubbele 'self retracting lifelines' verstrekt. De branche heeft wat dat betreft een evolutie gekend. Iedere steigerbouwer werkt via deze richtlijn. Daarnaast is er vanaf 1 juli 2020 de Richtlijn bouw en sloopveiligheid van kracht die richtlijnen geeft over welke voorzieningen men moet treffen rondom de bouwplaats. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheidszones rondom kranen. Overigens zijn wij twee maanden geleden ook gecertificeerd voor Trede 3 van de Veiligheidscultuurladder. Binnen dit zeer uitdagende traject werd voornamelijk nadruk gelegd op het op een positieve wijze constant verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Wij waren hier al jaren geleden mee begonnen gezien de risico’s die op hoogte werken met zich meebrengt. Het is inmiddels een onlosmakelijk onderdeel geworden van onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Hoe creëren jullie een 'ik durf mijn collega aan te spreken' cultuur?

Dat doen wij door de eerder genoemde initiatieven, de carrousel, de app en de toolboxbijeenkomsten. Ook kijken wij goed naar de samenstelling van de teams die samen aan een opdracht werken. De bouw heeft nog een beetje een macho imago, maar in de kern zijn het allemaal rustige collega's. Natuurlijk heb je wel eens iemand met 'een wat stoere houding', maar die wordt dan wel bij de les gehouden. 'We letten op elkaar' (buddycoaching). 

Tevens hebben we een 'vibe-team' bestaande uit medewerkers van alle afdelingen en lagen van onze organisatie. Dit team komt eenmaal per kwartaal bij elkaar en bespreekt dan zaken ter verbetering met betrekking tot veiligheid bewustzijn/cultuur op de werkvloer.

Zijn jullie bekend met het veiligheidsprogramma Guus en Hein?

Ja, echter volgen wij het programma niet helemaal, maar de plaatjes gebruiken we intern wel veelvuldig, omdat deze bijdragen aan de bewustwording.

Geven jullie zelf aandacht aan de Bewust Veilig-dag op 24 maart en zo ja op welke manier?

Wij zullen deze dag een extra bulletin rondom veiligheid plaatsen op de interne Veilig Vakwerk-app.