Veiligheid bij Bouwbedrijf Buytels b.v.

"Wij houden elke 6 weken een bijeenkomst waarin HumanB onze werknemers aanhoort, adviseert en uitdaagt om met elkaar in gesprek te gaan"

woensdag 17 maart 2021

Joelka van Daal

Verenigingsmanager afdeling Oost Brabant e.o.
Afbeelding Veiligheid bij Bouwbedrijf Buytels b.v.

In de aanloop naar de Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 (https://bewustveilig.com/) publiceren we iedere week een interview met één van onze leden over ‘veiligheid bij…’. Dit om extra aandacht te schenken aan dit belangrijke thema!

We spreken met Anita Smeijers - Hugers van Bouwbedrijf Buytels b.v. over hun kijk op veiligheid in de bouw.

Mijn naam is Anita Smeijers. Ik ben 58 jaar en Frank mijn echtgenoot en ik hebben het bedrijf in 2000 overgenomen.  We hebben het bedrijf in die 21 jaar van timmer en onderhoudsbedrijf naar een volwaardig op hoger niveau bouwbedrijf getild.

Is er iemand vrij gemaakt voor de KAM coördinatie, is er een intern aanspreekpunt?

Frank is altijd het eerste aanspreekpunt. Daarnaast hebben we nog 2 projectleiders die ook de kunst van veiligheid goed verstaan.

Op welke manier houd je de aandacht bij de medewerkers vast voor veiligheid?

Frank bezoekt wekelijks, en onze projectleiders bezoeken dagelijks onze verschillende bouwplaatsen.

Hoe stimuleer je je onderaannemer om veilig te werken?

Onze onderaannemers krijgen bij opdracht van ons een overeenkomst waarin onze afspraken over werkwijze en veiligheid duidelijk vermeld staan. Voor aanvang van een project houden wij een opstart bespreking.

Hoe creëer je een “ik durf mijn collega aan te spreken” cultuur

Wij houden elke 6 weken een bijeenkomst waarin HumanB onze werknemers aanhoort, adviseert en uitdaagt om met elkaar in gesprek te gaan. Hij attendeert hen ook op het feit waarom het zo belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven. Bij deze bijeenkomsten wordt er ook aandacht geschonken aan de veiligheid. Dat veiligheid belangrijk is voor jou, maar zeker ook voor je collega. Ze worden erop geattendeerd dat het erg belangrijk is dat deze veiligheid nagestreefd dient te worden, want buiten het feit dat het niet naleven van dit item gevaarlijk kan zijn, kan het in zekere zin ook je baan kosten bij het niet naleven hiervan.

Zijn jullie bekend met het veiligheidsprogramma Guus en Hein?

Nee, ik moet toegeven dat wij niet bekend zijn met het veiligheidsprogramma van Guus en Hein.