KLO-vertegenwoordigers komen graag bij jou over de vloer

vrijdag 26 maart 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding KLO-vertegenwoordigers komen graag bij jou over de vloer

De vertegenwoordigers namens Bouwend Nederland in het Kabel en Leiding Overleg (KLO) gingen, online in gesprek met Infraplatform Zeeland en Limburg om de praktijk te horen en kennis uit te wisselen. Des te meer praktijkvoorbeelden er worden gedeeld, des te beter kunnen de vertegenwoordigers hun rol spelen in KLO en andere samenwerkingsgremia gerelateerd aan het voorkomen van graafschade, zoals Kadaster en NEN.

Door infra bedrijven worden er veel werkzaamheden verricht, ook in de ondergrond, die in potentie een graafschade risico hebben met misschien wel persoonlijk letsel als gevolg. Het verplaatsen van de focus naar de voorkant van het graafproces, richting de initiatiefnemer, helpt om graafschades tijdens de uitvoering te voorkomen. Lees verder als je wilt weten hoe je dit kunt doen!

Besproken onderwerpen

Met elkaar kwamen aan de hand van praktijkervaringen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De verplichting dat vanaf 1 april 2021 de gebiedsinformatie digitaal beschikbaar en raadpleegbaar moet zijn op de graaflocatie. Dat betekent dat binnen elk graafpolygoon er een digitaal device aanwezig moet zijn waarop de gebiedsinformatie aanwezig en raadpleeg baar is.
 • De verplichtingen van de initiatiefnemer zoals beschreven in de CROW500:
  • De oriëntatiemelding
  • Beoordelen gebiedsinformatie
  • Risico inventarisatie op basis van conflicten
  • Maatregelenplan
  • Lokaliseren van kabels en leidingen
  • Afspraken met netbeheerders
 • Het lokaliseren van kabels en leidingen, hoofdstuk 3 van de CROW500, waarbij er naast het maken van proefsleuven ook andere mogelijkheden zijn, zoals het gebruik van grondradar.
 • Artikel 13a van de Wibon, waarop je bij onvoldoende informatie waardoor je b.v. een kabel of leiding niet kunt vinden bij het maken van een proefsleuf, beroep kunt doen. Daarin staat dat de (net)beheerder nadere informatie onverwijld, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van het verzoek moet verstrekken.

Waar is er vraag naar?

Deze bedrijven hebben aangegeven dat er behoefte is aan:

 • Een centraal meldpunt binnen Bouwend Nederland voor praktijksituaties.
 • Hulpvragen die gesteld kunnen worden op het moment van een aanbesteding en opdrachtverstrekking om graafschade te voorkomen.

Oproep

Wil jij met je infra bedrijven net als Infraplatform Limburg en Zeeland, het gesprek aan over graafschades, neem contact op met Yvonne de Rijck.

De vertegenwoordigers namens Bouwend Nederland zijn:

Meer informatie over KLO vind je hier.