Gemeentelijke Bouw- en Infra Overleggen Limburg

In gesprek met de Limburgse gemeenten

woensdag 31 maart 2021
Afbeelding Gemeentelijke Bouw- en Infra Overleggen Limburg

Gemeenten zijn als opdrachtgever en vergunningverlener belangrijke partijen, daarom zorgt Koninklijke Bouwend Nederland voor reguliere overleggen met de verschillende gemeenten. Door in gesprek te zijn met gemeenten, zorgt Bouwend Nederland voor een goed ondernemersklimaat van haar leden. In dit artikel lichten wij een aantal Gemeentelijke Bouw- en Infra Overleggen van de afgelopen tijd in Limburg toe.

Het Gemeentelijk Bouw- en Infra Overleg

Het Gemeentelijk Bouw- en Infra Overleg is een regulier overleg tussen de betrokken wethouder(s) van de gemeente en een afvaardiging van Koninklijke Bouwend Nederland. Tijdens dit gesprek bespreken we lopende en actuele zaken die spelen binnen de gemeenten op bouw- of infragebied. Bijvoorbeeld het aanbestedingsbeleid, plancapaciteit, of nieuwe wet- en regelgeving. Door voorbeelden aan te reiken van zaken die beter kunnen, willen we gemeenten en bedrijven helpen aan een betere samenwerking. Maar we willen ook gemeenten helpen met hun opgaven door kennis van de sector en Bouwend Nederland. De woningbouwopgave, energietransitie en mobiliteitsvraagstukken kunnen alleen worden opgelost wanneer markt en overheid samenwerken. Door in gesprek te gaan en blijven zorgen we er voor dat er regelmatig contact is om problemen op te lossen en voor te zijn.

Limburg

De afgelopen maanden hebben we in Limburg verschillende gesprekken met gemeenten gehad. We zijn in Sittard-Geleen, Roermond en Horst aan de Maas geweest. Tijdens deze gesprekken merken we dat gemeenten open staan voor betere samenwerking en de kennis uit de markt goed kunnen gebruiken. Zo wil de gemeente Horst aan de Maas graag met aannemers nadenken over het masterplan wonen. De gemeente heeft het doel om het komende jaar 1000 woningen te realiseren. Dit kan niet zonder kennis en knowhow uit de bouwsector.

Daarnaast delen we ook de zorgen van onze leden. Corona dwingt organisaties tot het werken op afstand. Inmiddels werken de meesten alweer een jaar thuis. Dit maakt het maken en verder brengen van nieuwe plannen lastiger. Men kan niet meer samenkomen om te komen tot creatieve oplossingen en te overleggen over kleine aanpassingen. Daarnaast dreigen gemeenten minder budget te hebben voor infraopgaven. Dit brengt de investeringen van nieuwe infrastructuur of onderhoud in gevaar. Hierbij wijzen we op het belang voor continuïteit in de sector en de voordelen van investeringen in de infrasector: elke euro wordt tot 2,9 keer terugverdiend.

Verder zijn we ook met de gemeenten in gesprek over de Wkb en de Omgevingswet. Hoever zijn gemeenten met de implementatie? Zijn er voldoende pilotprojecten gestart in het kader van de Wkb? En wat zijn de ervaringen die we kunnen delen?

Planning

De komende tijd gaan wij weer met verschillende gemeenten in gesprek. Daarnaast worden er ook nieuwe gesprekken gepland met gemeenten waar wij reeds zijn geweest. De verslagen van de gesprekken met gemeenten zijn hier te vinden.  Mocht u vragen, of opmerkingen hebben over het GBIO kunt u altijd contact opnemen met Robbert Becker of Beatrice Dormans