• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Energietransitie en professionalisering in het onderwijs gaan samen

Energietransitie en professionalisering in het onderwijs gaan samen

donderdag 8 april 2021
Afbeelding Energietransitie en professionalisering in het onderwijs gaan samen

Voor het Stipel Magazine Maart 2021 dook Erik Rikken (werkzaam bij Liander en voorzitter GVR+ (Groep Veiligheid Regelgeving in samenwerking met de aannemer vertegenwoordigd door branche organisaties Koninklijke Bouwend Nederland (vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer) en Techniek Nederland) in de wereld van waterstof en opleidingen. Op het gebied van grondwater heeft de vakgroep ONG met Van Hall Larenstein een nieuw concept bedacht voor de cursus Coördinator Grondwatertechniek.

Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) is een organisatie die zich bezighoudt met eenduidige examinering en certificering in de elektro- en gastechniek. Dit schept duidelijkheid in wat technici moeten kennen en kunnen om veilig te werken aan elektrische- en gasinstallaties.

Waterstof biedt kansen en nieuwe risico's

Netbeheerders hebben samen met de overheid en andere Klimaatakkoordpartners uitgesproken dat ze waterstof vanaf 2030 als mogelijke extra oplossing willen inzetten voor het duurzaam verwarmen van woningen en bedrijfspanden. De verwachting is dat het niet zo zal zijn dat er straks alleen nog maar waterstof wordt gebruikt om huizen te verwarmen, er zullen ook warmtenetten nodig zijn. Door het starten van waterstofpilots willen de netbeheerders inzicht krijgen in het effect van de omschakeling naar waterstof, waarbij in 2021 'veilig werken' een belangrijk thema is. "Waterstof is niet hetzelfde als aardgas en dat zorgt ervoor dat we goed moeten kijken hoe we hiermee omgaan, waar de risico’s zitten en welke kennis ontbreekt bij monteurs: zegt Erik Rikken." Waterstof is een nieuwe materie die we ons eigen moeten maken en om de veiligheid te waarborgen, is goede opleiding belangrijk. De verschillende waterstofpilots zijn hier te raadplegen

Maatwerk in opleiding BEI/VIAG

Tot nu toe is er in de BEI/VIAG gewerkt met een opleidingentabel. Je weet precies welke opleiding tot een bepaalde bevoegdheid en aanwijzing leidt. Maar in de transitie naar duurzame energiesystemen verandert de vraag naar scholing. Bijvoorbeeld een laadpaalmonteur, officieel mag deze de laadpaal niet aansluiten op het elektriciteitsnet, dus is deze afhankelijk van een monteur van Liander. Het zou efficiënter zijn, als hij die handeling wel zou kunnen uitvoeren, zonder een volledige opleiding distributiemonteur elektra. Hiervoor is het nodig om in de BEI/VIAG af te stappen van een tabel met opleidingseisen en over te stappen naar een overzicht van benodigde competenties, gericht op een specifieke aanwijzing. Heb je een specifiek stukje opleiding nodig, dan volg je alleen dat onderdeel en kun je aan de slag.

Modules in cursus Coördinator Grondwatertechniek

Door de cursus Coördinator Grondwatertechniek in modules op te knippen kun je straks de cursus naar wens in delen volgen. Het is hierdoor beter in te plannen in je dagelijkse werk- en privéleven. De modules Basiskennis ondergrond en grondwater, Werkvoorbereiding, Uitvoeringsaspecten en Projectplan worden ieder afzonderlijk met een certificaat afgesloten. Als je bijvoorbeeld alleen een module Werkvoorbereiding wilt volgen, is dit mogelijk en krijg je na afloop een certificaat voor deze module. Volg je alle vier de modules en heb je deze met goed gevolg afgerond, dan krijg je uiteraard het getuigschrift voor de cursus Coördinator Grondwatertechniek. Naast het opknippen van de cursus in modules, zijn we ook aan het bekijken welke stukjes uit de modules we een moderner jasje kunnen geven. Dit kan betekenen dat sommige delen digitaal aan worden geboden, dat er meer met filmmateriaal wordt gewerkt etc. Natuurlijk verliezen we de sociale aspecten van de cursus hierbij niet uit het oog. We blijven het belangrijk vinden dat cursisten elkaar blijven ontmoeten om op deze manier prettig met elkaar samen te kunnen werken aan opdrachten, maar ook om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook de interessante gastlessen, met gastdocenten vanuit de hele branche, krijgen weer een plek in het programma. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan 15 april naar de online open middag van Van Hall Larenstein. Je kunt een webinar volgen over de cursus en na afloop zelfs jouw vragen stellen via chatsessies of videobellen.

Wens en realisatie

De komende tijd moet er heel wat werk verzet worden om dit te realiseren. Want maatwerk in opleiding vraagt ook iets van de manier waarop opleidingen worden georganiseerd en het lesmateriaal. Als vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer zijn we blij met de beweging naar maatwerk en modules in opleiding. Met aandacht voor o.a. veilig werken groeit de medewerker in zijn vakmensschap. Lees in Stipel Magazine Maart 2021 de hele visie van Erik Rikken, vervangen met A. Hak van de elektriciteitsvoorziening, water- en gasleiding, statushouders bij Heijmans en het online lespakket en vragentool voor BEI/VIAG. Vragen over opleidingen, neem contact op met Bernadette Maat- de Boer.