Stout stelt veiligheid voorop, het hele jaar door

maandag 12 april 2021
Afbeelding Stout stelt veiligheid voorop, het hele jaar door

Bij Bouwonderneming Stout uit Hardinxveld-Giessendam pakken ze de veiligheid zeer grondig aan. Voor dit jaar is een uitgebreid programma gemaakt om de grootste veiligheidsrisico’s te tackelen. En uiteraard is ook van de Bewust Veilig Dag serieus werk gemaakt.

Bouwonderneming Stout, vooral actief in de woningbouw, is een kleine honderd man groot. Iets meer dan de helft daarvan werkt uitvoerend, de rest op kantoor in Hardinxveld-Giesendam. En al werken ze bij één bedrijf, die verschillende groepen hebben toch met andere risico’s te maken tijdens het dagelijks werk. Daarom tuigde KAM-manager Michael van den Ende twee verschillende programma’s op voor Bewust Veilig Dag. “Op kantoor hangt naast de koffie-automaat een AED. De BHV-ers weten wel wat je daar mee moet doen, maar het merendeel van de mensen heeft geen idee hoe je er mee om moet gaan. We hebben het lokale Oranje Kruis gevraagd op 24 maart een soort introductietraining te geven.” Dat gebeurde uiteraard volledig coronaproof, in de grote bedrijfshal en in kleine groepjes. De reacties waren volgens Van den Ende 100% positief. 

LMRA-aandenken

Het programma voor het uitvoerend personeel draaide om de Last Minute Risk Analysis. “Het idee van die LMRA is dat je voor je begint met je werk, een laatst check doet of je alle spullen hebt die nodig zijn, of de veiligheidsmaatregelen in orde zijn, dat soort dingen. Ik merkte dat dat niet de aandacht kreeg die nodig is, daarom heb ik kaartjes gemaakt met een aantal vragen die de boel weer even scherp maken.” Van den Ende heeft het over vragen zoals: Is de opdracht en instructie duidelijk? Gebruik ik de juiste PBM’s? Is de werklocatie bekend en afgeschermd? Een maand voor de Bewust Veilig Dag zijn in de bouwketen posters over de LMRA-kaartjes opgehangen en op 24 maart hebben de projectleiders een toolbox over LMRA gegeven en de kaartjes uitgedeeld. “Ik heb niet de illusie dat de collega’s er steeds op zullen kijken, maar het is al genoeg als ze het in hun broekzak voelen zitten. Dan denken ze er toch weer aan.”

Lekkers voor iedereen

Voor al het personeel van het kantoor, de bouwplaatsmedewerkers, het UTA-personeel, de mensen van de materieel dienst en de onderaannemers op de projecten waren er op 24 maart gevulde koeken. “Die hebben we speciaal laten maken voor de Bewust Veilig Dag”, zegt Van den Ende. “Er stond de tekst Hoe veilig ben jij vandaag? op en het logo van de Bewust Veilig Dag.”

Focus op corona

De uitgebreide aandacht voor veiligheid beperkt zich bij Stout niet tot die ene dag. De KAM-manager heeft de kritische risico’s van bouwbedrijf Stout in kaart gebracht om aan de hand daarvan een veiligheidsbewustzijnsprogramma voor het héle jaar samen te stellen. “Dan moet je denken aan zaken als werken op hoogte, werken met en rondom rijdend materieel, orde en netheid op de bouwplaats, onderaannemers waar we op verschillende manieren aandacht aangaan besteden.” Vooralsnog ligt de focus echter, net als vorig jaar, op corona en het voorkomen van besmettingen. Bouwonderneming Stout heeft allerlei maatregelen getroffen om verspreiding tegen te gaan; looproutes, mondkapjes, thuiswerken enzovoorts. Elke maand krijgen de medewerkers een nieuwsbrief van de directie waarin de stand van zaken wordt toegelicht. Waar staan we, welke maatregelen hebben we, wat continueren we, wat scherpen we aan. Corona is ook agendapunt bij elk overleg. 

Duidelijke koers

De doorlopende aandacht voor corona blijft tot de pandemie voorbij is, dan is het volle kracht vooruit met het veiligheidsbewustzijnsprogramma rondom de grootste risico’s van het bedrijf. “We zijn er eigenlijk al een beetje mee van start gegaan”, zegt de KAM-coördinator. “Specifiek met het onderdeel onderaannemers. Die vragen toch wat meer aandacht dan onze eigen mensen, merken we. Daarom gaan we proberen om in alle fases van een project een goed beeld te krijgen van hoe onze onderaannemers acteren op het gebied van veiligheid.” 
Er is geen specifieke aanleiding dat Stout zo nadrukkelijk met  veiligheid bezig is; geen nare ongevallen die de boel hebben opgeschud. “We hebben gewoon een directeur die erg vooruitstrevend is op dit vlak en er veel mee bezig is. Dat is een goede zaak want zoals de kapitein is, zo is de bemanning.”