• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Werk mee: online event Circulair Ontwerpen voor Gebouwen en Infrastructuur

Werk mee: online event Circulair Ontwerpen voor Gebouwen en Infrastructuur

maandag 12 april 2021

Helen Visser

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding Werk mee: online event Circulair Ontwerpen voor Gebouwen en Infrastructuur

Het BTIC organiseert vrijdag 16 april tussen 10.00 en 12.30 uur een online werksessie over circulariteit. Je leert over beschikbare financiën uit fondsen en je verkent in twee rondes jouw bijdrage. Meld je dus aan!

De transitie naar een circulaire bouweconomie kan alleen slagen als ook bouwers vroeg betrokken zijn in het ontwerpproces en daar de ontwikkeling van hun bouwproducten en -methoden op af kunnen stemmen. Andersom zijn er diverse voorbeelden waarin bouwers zelf ook aan de gang zijn met de ontwikkeling van circulaire concepten, zowel in de civiele als de bouwkundige sector. De kans op vergroting van de vraag naar en afname van deze concepten wordt groter als deze ook gedragen en (h)erkend worden door opdrachtgevers en ontwerpers. Om circulaire bouwconcepten ook te kunnen laten functioneren in een circulaire economie zijn daarnaast ook veel andere partners en systeemaanpassingen nodig.

REHAB-project

Door verdere samenwerking tussen bouwers, kennisinstellingen, ketenpartners en overheden bij de (door)ontwikkeling van innovatieve concepten kan versneld en gerichter de transitie gemaakt worden naar een circulaire bouweconomie. Eén van de mooie voorbeelden waarin de bouw zelf met kennisinstellingen en opdrachtgevers aan de slag is, is het zogenaamde REHAB-project.

Aanmelden via de site

Je kan je aanmelden voor het online event via deze link. Op de site van het BTIC lees je het programma en is er een gelegenheid om je aan te melden.