Voortgangsrapportage Programma Bruggen en Kademuren

donderdag 15 april 2021

Lydia de Wit

Verenigingsmanager Regio Randstad Noord
Afbeelding Voortgangsrapportage Programma Bruggen en Kademuren

Het programma Bruggen en Kademuren werkt aan een functionerende stad met veilige en toekomstbestendige bruggen en kademuren voor de huidige en volgende generaties.

Het programma Bruggen en Kademuren van de gemeente Amsterdam rapporteert twee keer per jaar over de voortgang op de opdracht om circa 830 bruggen en 205 kilometer kademuren veilig te houden en waar
nodig versneld op orde te krijgen. 

In de tweede voortgangsrapportage wordt de voortgang op de programmadoelen en de sturing- en beheersingsaspecten beschreven, met als peildatum 31 december 2020. De bijlage heeft als thema bomen, een onderwerp dat grote aandacht heeft van het programma en leeft onder de Amsterdammers. Lees ook de Raadsinformatiebrief voor nadere toelichting op de voortgangsrapportage. 

Het digitale dashboard van het programma is ook dit kwartaal geactualiseerd. Via dit dashboard wordt informatie gedeeld over de omvang, complexiteit en voortgang van deze opgave.