Pilot optimalisatie aansluitproces nieuwbouw

dinsdag 20 april 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Pilot optimalisatie aansluitproces nieuwbouw

Samenwerkingsorganisatie Synfra doet dit jaar ervaring op met het toepassen van lange mantelbuizen bij nieuwbouw in de provincies Brabant en Limburg. Hierdoor ontstaat er meer planningsvrijheid voor zowel bouwaannemer als kabel en leidingaannemer en de veiligheid neemt toe.

Binnenkort organiseert samenwerkingscombinatie Synfra voor combi aannemers en netbeheerders actief in de provincies Brabant en Limburg een informatiesessie over het toepassen van lange mantelbuizen. Het gaat om een pilot waarbij ervaringen opgehaald en gedeeld worden zodat de methode en het bijbehorende proces worden geoptimaliseerd.

Wat gaat er veranderen?

Het doorleggen van de gebogen invoermantelbuizen vanuit de meterkast tot aan de perceelgrens heeft op zich laten wachten, omdat de discipline gas vanwege mogelijke lekkage en daarbij behorende gevaren een belemmering vormde. Nu er in de nieuwbouw geen (gas)leiding meer wordt aangelegd, is er geen bezwaar meer om over te gaan tot lange mantelbuizen. Waar voorheen de aannemer van de netbeheerder de buizen naar de meterkast bracht, verlengt nu de bouwaannemer de gebogen invoermantelbuizen vanuit de meterkast tot aan de perceelgrens. De bouwaannemer verlengt de gebogen invoermantelbuis per discipline met een daarvoor bestemde mantelbuis naar de perceelgrens volgens het voorschriftenblad. Het moment van verlengen kan bij een prefab meterkast (direct) na het plaatsen van de prefab meterkast. Wordt er geen prefab meterkast geplaatst dan kan het verlengen op het moment dat de vloerplaat is geplaatst. De bouwaannemer levert de liggingsgegevens van de mantelbuis op aan de netbeheerder. Bij het invoeren van de disciplines door de aannemer van de netbeheerder levert deze de liggingsgegevens van de kabel, leiding en mantelbuis aan bij de netbeheerder.

De voordelen

Het toepassen van lange mantelbuizen tussen perceelgrens en meterkast brengt de volgende voordelen met zich mee:

  • Het aanleggen van de mantelbuizen door de bouwaannemer op het moment dat de (prefab)meterkast is geplaatst, geeft zowel de bouwaannemer als de aannemer van de netbeheerder veel meer planningsvrijheid.
  • De aannemer van de netbeheerder hoeft niet te wachten tot het perceel en tracé vrij is van obstakels, maar kan de werkzaamheden al eerder en sneller afronden. Hierdoor zijn de doorlooptijden korter.
  • Het bouwterrein wordt veiliger, omdat er geen openliggende sleuven zijn, en er minder last wordt ondervonden van bouwobstakels zoals bijvoorbeeld steigers en er lopen minder mensen 'elkaar in de weg'.

Plan van aanpak

In Brabant wordt op dit moment deze methode al mondjesmaat toegepast bij nieuwbouw waar geen gas wordt aangelegd. In Limburg start dit jaar nog een pilot. Op deze manier doet samenwerkingsorganisatie Synfra ervaring op om de lange mantelbuis te kunnen implementeren. Tijdens de pilot is er ook aandacht voor de registratie van de liggingsgegevens van mantelbuis en doorgevoerde kabel en leiding.

Meer informatie

Samenwerkingsorganisatie Synfra organiseert binnenkort informatiesessie voor combi-aannemers en netbeheerders over het toepassen van lange mantelbuizen. Voor meer informatie, neem contact op met Synfra. In het vooroverleg informeert de netbeheerder de ontwikkelaar en daarmee de bouwaannemer, over de toepasbaarheid van deze methode. Meer informatie over de prefab meterkast is te vinden in de pamflet 'Oplevering NTA Aansluiting prefab meterkast in de ruwbouwfase' en de wiki Mijn Aansluiting. Het pamflet mag breed gedeeld worden. Daarnaast een YouTube film over het proces van vooraanleg waarin een meterkast eerder in de tijd (en in het proces) wordt aangesloten.