• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Jongere generatie ondergrondwerkers is klaar voor komende 80 jaar

Jongere generatie ondergrondwerkers is klaar voor komende 80 jaar

woensdag 21 april 2021
Afbeelding Jongere generatie ondergrondwerkers is klaar voor komende 80 jaar

Een hele prestatie is tachtig jaar vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer. Wat hebben we in die tachtig jaar samen met onze lidbedrijven een hoop bereikt. Wat daarvoor nodig was, was samenwerking, lef en toekomstvisie. Juist deze laatste is een lastige. De toekomst was en is nog niet altijd even helder.

Neem de energietransitie. De klimaatdoelstellingen liggen er, maar hoe we die met zijn allen gaan bereiken blijkt nog een lastige vraag, waarbij de ondergrondse infra ook vaak nog wordt vergeten. Onder jongeren neemt de zorg over en de interesse in klimaat toe. Waarom betrekken we hen daarom niet iets vaker bij onze overpeinzingen? Als we verder durven kijken en we buiten de gebaande paden durven te treden, dan kunnen we ons in ieder geval voorbereiden op wat de toekomst ons mogelijk gaat brengen. Drie van onze stuurgroepleden Y-ONG delen hun toekomstvisie.

Onder- en bovengrond onlosmakelijk verbonden

Ivo Kok (Projectcoördinator IP, Visser & Smit Hanab Distributie bv)

"In de nabije toekomst voorzie ik uitdagingen voor het vinden van geschikte kabel en leiding tracés. Nu er tegenwoordig gebruik gemaakt wordt van gestuurde boring is er op dit moment een mooi alternatief gevonden voor een tracé in open ontgraving. Wat gaan we doen als elke straathoek vol ligt met boringen? Blijven we nieuwe boringen maken bij elke aanpassing van de openbare inrichting? Hoe gaan we om met de boringen na einde levensduur? In deze tijd wordt het duidelijk dat de kabels en leidingen een belangrijke rol spelen binnen de samenleving. Mijn visie is dat alle netwerken redundant aangelegd dienen te worden, hiermee voorkomen we storingen zoals die onlangs in Alphen heeft plaatsgevonden. In de toekomst moet de ondergrondse infrastructuur net zo belangrijk worden als de bovengrondse. Hierbij dient bij aanpassingen van de openbare ruimte rekening te worden gehouden met de ondergrondse tracés."

In de toekomst leggen we ecosystemen aan

Rik Alkema (Werkvoorbereider, BAM Energie & Water West bv) kijkt vooruit naar de ondergrond in 2050:

"Door nieuwe technieken toe te passen kunnen we de boven- en ondergrond digitaal, real-time in kaart brengen. We kunnen met geavanceerde Artificial Intelligence (AI) 'on the spot' bepalen wat het beste tracé is en welke impact dit heeft op de boven- en ondergrond. Door slimme innovaties toe te passen kunnen we de status van de ondergrond monitoren en komen we steeds meer te weten over de wisselwerking tussen kabels & leidingen en de natuur. Zo gaan kabels & leidingen anno 2050 veel langer mee en hebben ze een kleinere ecologische voetafdruk. Daarnaast werken we nauw samen met stakeholders binnen het gehele energiesysteem, om te zorgen dat energie & water zo efficiënt mogelijk wordt opgewekt, getransporteerd en verbruikt. We leggen 'ecosystemen' aan in plaats van 'kabels of leidingen' en we voorzien iedereen van duurzame energie. Door het harde werk van ons vakmensen maken we de energietransitie tot een succes."

'Verbinding zoeken tussen ervaring en nieuwe generatie'

Heleen Bongers (VolkerWessels Telecom & Digitalisering)

"Met Y-ONG hoop ik dat we bij kunnen dragen aan verbinding binnen de vakgroep. Verbinding tussen partijen, verbinding tussen generaties, verbinding tussen individuen. Ik denk dat we dit kunnen doen door het gesprek te faciliteren tussen de mensen met ervaring en de mensen met veel nieuwe ideeën, door mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling en door actief op zoek te gaan naar de volgende generatie. Met leuke, aansprekende activiteiten kunnen we mensen aan ons en elkaar binden en zo onze branche steviger maken met elkaar."

Y-ONG event

Ons Y-ONG event is een terugkerende bijeenkomst waarbij we met al onze jongere en oudere vakgroepsleden stil staan bij de toekomst. Helaas is in 2020 het Y-ONG event niet doorgegaan, vanwege het welbekende virus. We gaan ervanuit dat we in het najaar toch weer een mooi event kunnen organiseren waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten, bijpraten, verwachtingen uit kunnen spreken en waarbij we kunnen brainstormen over en bouwen aan de toekomst. Wil jij hierbij zijn? Houd onze sociale media (LinkedIn - Facebook - Instagram) in de gaten. Wil je meer informatie over of in contact komen met één van onze leden van de stuurgroep Y-ONG? Stuur dan een berichtje naar Bernadette Maat.