Samen werken aan een duurzame infra

Brug in Nijmegen
donderdag 6 mei 2021

Goed nieuws voor de infrabranche. De kennissessie over infra-contracten en duurzaamheid die Provincie Noord-Brabant, de B6-gemeenten en Koninklijke Bouwend Nederland op 7 april belegden, was succesvol en krijgt een vervolg.

Nederland heeft flinke ambities op het gebied van verduurzaming en het terugdringen van de CO2-uitstoot. De Bouw en Infra werkt graag mee aan het realiseren van de doelstellingen maar zeker de infrasector loopt er regelmatig tegenaan dat wens en praktijk niet altijd even goed op elkaar aansluiten. Ook aan de provincie Noord-Brabant en de gemeenten gaat dat niet ongemerkt voorbij. Reden om de koppen bij elkaar te steken en te kijken hoe een en ander verbeterd kan worden. Op 7 april troffen vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, de zes grootste Brabantse gemeenten en Koninklijke Bouwend Nederland elkaar online voor een kennissessie over duurzaamheid in contracten voor de infrabranche. De bijeenkomst komt voort uit het netwerk INDUSA. Dat is een samenwerkingsverband tussen de bovenstaande partijen om verduurzaming te versnellen. Kennisontwikkeling, leren van elkaars innovaties, procesoptimalisaties binnen de overheidsorganisaties en in de samenwerking met de markt staan centraal. 

Onbekend maakt onbemind 

Er zijn in Brabant duurzaamheidsoverleggen, overleggen voor inkopers en overleggen over verankering van duurzaamheid in infraprojecten binnen de organisaties, maar een specifiek overleg over de inkoop van infra was er niet. En dat is een gemis, vindt Carla Vosmaer. Ze is onder meer contractmanager en adviseur verduurzaming bij de provincie Noord-Brabant en INDUSA. “Grote belemmering voor het toepassen van duurzaamheid in de infracontracten is de hoge werkdruk bij de opdrachtgevende organisaties. Mensen hebben het razend druk en zijn daardoor snel geneigd om aanbestedingen op dezelfde manier te doen zoals ze het al jaren deden; van oude vertrouwde methoden weten ze immers hoeveel tijd die kosten.” Volgens haar speelt naast tijd ook betrouwbaarheid een grote rol. Het gaat immers om gemeenschapsgeld en dan kan het wel eens een beetje té spannend zijn om op een nieuwe manier te werken waarvan je niet zeker weet of die wel het gewenste resultaat oplevert. 

Kennis en ervaringen delen 

Projectteams en inkopers hebben dus meer kennis nodig én het vertrouwen dat de nieuwe route ook het gewenste effect heeft. Daarom was de setting van de kennissessie van 7 april met mensen uit verschillende disciplines zo mooi. Er waren vanuit de opdrachtgevende hoek naast inkopers ook experts op het gebied van contracten en contractmanagement, de aansturing van projecten en verduurzaming. “Met zo’n breed gezelschap kun je kennis én ervaringen delen op een specifiek vlak; horen van anderen dat ze het ook hebben gedaan en dat het goed is gegaan”, zegt Vosmaer.  

Ook Bouwend Nederland nam deel aan het overleg. “Hun inbreng zorgt ervoor dat de opdrachtgevende partijen weer met frisse blik tegen sommige dingen aankijken. Het geeft hen inzicht in wat sommige zaken betekenen voor de markt, dingen waar ze eerder nooit bij stil hebben gestaan. Of dat de markt bezig is met ontwikkelingen die aan de kant van de opdrachtgevers nog niet bekend zijn. Die bijdrage is als heel waardevol gezien door de partijen.” 

Wordt vervolgd 

Het eigenlijke doel van de verkennende bijeenkomst was om te kijken of het zinvol is om vaker met deze groep om de tafel te zitten. Het antwoord was ja. Maar niet te vaak, was ook de conclusie; er moet immers wel wat nieuws te melden zijn. Dat moet geen probleem zijn, volgens Vosmaer. “Er gebeurt veel in de het land op dit specifieke terrein. Als je een keer per kwartaal samen komt, dan kun je elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen en ervaringen.” De provincie wil daarin als linking pin fungeren naar de regio. Volgens de contractmanager/duurzaamheidsadviseur is het heel belangrijk om die overleggen samen met Bouwend Nederland te blijven doen. “Wil je naar een duurzame infra, dan moet je nadenken over waarom opdrachtgevende partijen en marktpartijen acteren zoals ze doen en nadenken over hoe je dat gedrag dichter bij elkaar kunt brengen. Daarvoor moeten opdrachtgevers en markt met elkaar in gesprek. Samenwerking is de enige manier om verduurzaming van de infra tot stand brengen.”