Zero emissiezones en omgaan met stijging bouwkosten Twente

dinsdag 11 mei 2021

Jorrit van Ommen

verenigingsmanager
Afbeelding Zero emissiezones en omgaan met stijging bouwkosten Twente

Op 20 mei aanstaande organiseren wij een korte bijeenkomst die verdeeld is over twee sessies. De eerste sessie gaat over het toepassen van zero emissielogistiek in Twente. De tweede sessie gaat over het doorberekenen van bouwkostenstijgingen. Je kan je aanmelden voor een of beide sessies.

16.00 – 16.30 uur: hoe benut je kansen binnen de zero emissie zones in Twente?

Freek Boele, logistiek makelaar provincie Overijssel praat je in circa 20 minuten bij over hoe zero emissiebouwlogistiek al toegepast kan worden in Twente. Boele zoekt kansrijke projecten die voordelen opleveren voor bedrijven in termen van kosten, service en duurzaamheid en die bovendien voor spitsmijdingen zorgen. Daarbij valt te denken aan bundeling van stromen, slimme stadsdistributie, meer vervoer over water en samenwerking in de keten. Er is subsidie beschikbaar gesteld vanuit het ministerie Infrastructuur en Waterstaat om dit initiatief te ondersteunen in Twente.

16:30 - 17:00 uur: hoe ga je om met het doorberekenen van bouwkostenstijgingen?

In de bouw en infra merken we dagelijks de invloed van stikstof, PFAS en corona. Op dit moment hebben we te maken met grote kostenstijgingen van bouwmaterialen. Hoe gaat dat met langere levertijden? Hoe maak je dit bespreekbaar met de opdrachtgever? Arno Duijverman, onze senior beleidsadviseur, praat je in circa 20 minuten bij over deze ontwikkelingen en hoe je hier mee kunt omgaan richting de opdrachtgever.

Aanmelden kan via Jorrit van Ommen, verenigingsmanager Regio Twente of via 06-83178547.