Inspirerende sprekers zorgen voor boeiend Building the future

woensdag 12 mei 2021

Johran Willegers

Adviseur Markt & Overheid Regio Oost
Afbeelding Inspirerende sprekers zorgen voor boeiend Building the future

Voor de derde keer organiseerde Hogeschool Windesheim in samenwerking met Koninklijke Bouwend Nederland het Symposium Building the Future. Tijdens het digitale evenement op 12 april lieten inspirerende sprekers en beloftevolle studenten hun licht schijnen over de toekomst van de bouw, en de bouw van de toekomst.

Keynote spreker van het symposium Building the Future was Tom Middendorp. De generaal buiten dienst is heel actief op het gebied van de energietransitie; een van de grootste uitdagingen waar Nederland, en de bouw, voor gesteld staat. Na het openingswoord van Hans van Norel, voorzitter van Bouwend Nederland Regio Oost, vertelde Middendorp hoe hij startte aan de KMA, civiele techniek ging studeren en uiteindelijk Commandant der Nederlandse Strijdkrachten werd. “Ik had nooit gedacht dat ik me zo zou ontwikkelen, dat dit mogelijk was”, motiveerde hij de studenten om vooral met een open blik de toekomst tegemoet te treden. "Blijf goed om je heen kijken  naar wat er gebeurt, naar wat problemen zijn die moeten worden opgelost, luidde de boodschap. En kijk met een open geest, denk niet vanuit dogma’s maar wees flexibel en adaptief want wat je vandaag als oplossing bedenkt moet je morgen alweer bijstellen."

Integrale oplossingen en circulariteit

Jan-Willem van der Groep ging als tweede spreker in op de energietransitie. Hij wees erop dat de bouw als branche tamelijk traditioneel is en dat juist actuele vraagstukken als de energietransitie schreeuwen om vernieuwende aanpakken en integraal denken. Prefab bouwmethodieken waar installatietechniek onderdeel van uitmaakt zijn volgens hem noodzakelijk om de snelheid van bouwen omhoog te krijgen en de prijs omlaag.
Derde spreker was Hans Hammink van de Architecten Cie. De ontwerper van onder meer Circl op de Zuidas zette de schijnwerpers op circulariteit. Aan de hand van een lopend project, de fietsenstalling bij Station Eindhoven, maakte hij duidelijk dat er nog de nodige hindernissen moet worden genomen op de weg naar circulair bouwen. Twijfels bij opdrachtgevers over de kwaliteit van ‘tweedehands’ materiaal is een van de obstakels. Hammink pleitte voor een soort gebouwenpaspoort dat een gefundeerd oordeel over de kwaliteit van her te gebruiken materialen mogelijk maakt. 

 

Frisse ideeën en stevige stellingen

Na de sprekers was het woord aan de studenten. Bij het vak Innovatief bouwen worden studenten uitgedaagd om met ‘out of the box’-oplossingen te komen voor een bepaald probleem. In filmpjes lieten vier groepjes tweedejaars zien welke oplossingen ze hadden bedacht voor het dilemma van een stijgende zeespiegel én een groeiend woningtekort. Ook werd een afstudeerproject gepresenteerd waarbij op zeer innovatieve manier is gekeken naar hoe je bij de herbestemming van een bestaande watertoren het gebouw energieneutraal en toekomstbestendig kunt maken.
In het afsluitende slotdebat zetten de drie sprekers, Van Norel, lector energietransitie Jeike Wallinga en student Bouwkunde Kaja Hilsbo de tanden in een aantal prikkelende stellingen. Zo werd onder meer stevig gediscussieerd over de vraag of herbestemmen de enige mogelijkheid voor woningbouw zou moeten zijn, om bouwen in het groen te voorkomen.

 

Vruchtbare samenwerking

Projectleider Lieke Koot kijkt met een zeer positief gevoel terug op het symposium, op de sprekers en vooral ook op de samenwerking met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en het  Zwols Architectuur Podium. “We willen als Windesheim graag een symposium organiseren met actuele inhoud op het gebied van de bouw om zowel studenten bouwkunde, als medewerkers, docenten en iedereen die in de bouw werkt op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen, innovaties en precaire onderwerpen van het moment. Daarom is het voor ons heel belangrijk om dat samen met met deze partijen te doen. Zo heb je direct contact met en input van de innovatieve bedrijven in de bouwwereld. Daarnaast is je bereik groter en het geeft de studenten een goed beeld van de branche waarin ze gaan werken.”

Realistische kijk naar de toekomst

Bouwend Nederland werkt graag mee aan het symposium, legt Hans van Norel uit. “Dat de bouw in de toekomst heel erg gaat veranderen is duidelijk. Hoe die veranderingen eruit gaan zien, hoe we bouwen, waarmee we bouwen en met wie we bouwen zijn vragen waar we ons nu mee bezig moeten houden. Building the Future is een symposium dat realistisch werkt aan die opgave en de aanwezigen nieuwe inzichten verschaft. Het biedt de kans om buiten de waan van de dag na te denken over onze toekomst, zonder te vervallen in vage vergezichten. Dat is waarom Building the Future écht wat bijdraagt aan de uitdagingen waar we voor staan. Ik zie dat ook aan het enthousiasme voor onze sector bij studenten.” 

Het volgende symposium is gepland voor april 2022. Hopelijk kan het dan weer een live evenement worden op de Windesheim-campus in Zwolle.