Akkoord op nieuwe cao door algemeen bestuur

vrijdag 28 mei 2021

Erik Tierolf

Manager Arbeidsvoorwaarden en Advies
Afbeelding Akkoord op nieuwe cao door algemeen bestuur

Op 11 mei werd een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Bouw & Infra. Inmiddels zijn de leden van bonden en werkgeversorganisaties ook akkoord. De nieuwe cao is een feit. De cao geldt voor een periode van twee jaar met een looptijd tot 1 januari 2023. Om onze leden te informeren over dit cao-akkoord en de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen, organiseren wij op 17 juni 2021 van 13:00-14:00 een gratis webinar.

Belangrijke punten uit de nieuwe cao

  • De verhoging van de cao-lonen met 4,5% in twee stappen
  • Een eenmalige uitkering van 1% voor werknemers in december 2021
  • Werknemers krijgen een diplomabonus voor van €2500 bruto bij het behalen van een BBL 2-, BBL 3- of BBL 4-opleiding
  • Werkgevers die oudere uitzendkrachten aannemen krijgen een bonus van €5500 bruto
  • De re-integratiebonus wordt afgeschaft en het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten die kunnen worden aangeboden worden verruimd
  • UTA-medewerkers die een tijd als bouwplaatsmedewerker hebben gewerkt kunnen ook gebruik maken van de zwaarwerkregeling

Er wordt hard gewerkt om de afspraken in officiële cao-teksten te vertalen zodat de cao kan worden aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor algemeen verbindend verklaring kan worden voorgelegd.

Bekijk via deze link het onderhandelingsresultaat.

Webinar

Op donderdag 17 juni gaven George Raessens (voorzitter werkgeversdelegatie en vice-voorzitter Bouwend Nederland) en Erik Tierolf (manager Arbeidsvoorwaarden en advies) een toelichting op de totstandkoming van de nieuwe cao, de inhoud ervan en de te verwachten vervolgstappen. Webinar gemist? Kijk het hieronder terug!