• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Wat kan standard business reporting voor jouw bedrijf betekenen?

Wat kan standard business reporting voor jouw bedrijf betekenen?

vrijdag 11 juni 2021
Muur met helmen

Bij Bouwend Nederland, BouwActueel, leeft al langere tijd een wens om beter vergelijkbare data voor benchmarking en sectorinformatie te verzamelen en tegelijkertijd een verlaging van enquêtedruk voor lidbedrijven te realiseren. Je onderneming levert met behulp van Standard Business Reporting (SBR) rapportages en jaarrekeningen aan bij de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS en bij de bank.

Een nieuwe ontwikkeling is dat via SBR Nexus het ook mogelijk wordt gemaakt om digitaal rapportages bij private partijen aan te leveren, bijvoorbeeld bij Bouwend Nederland. Op deze wijze kunnen wij je een kwalitatief hoogwaardige benchmark en sectorinformatie bieden met zeer beperkte administratieve lasten.

Gestart wordt met een pilot om te verkennen wat SBR kan bieden. Daarom willen wij je vragen om deze korte vragenlijst in te vullen. Daarnaast hopen wij dat je wilt meedoen aan de pilot. Dit kost beperkt tijd en levert je een benchmarkrapportage, benchmarkbijeenkomst en een gezamenlijke verkenning van mogelijkheden (en onmogelijkheden) van SBR op. Het invullen kost ten hoogte 5 minuten en je medewerking wordt zeer op prijs gesteld!

Start hier de enquête over Standard Business Reporting