Voortvarende start NHDC met 3.000 woningen

woensdag 16 juni 2021

Mona Veld

Secretaresse Regio Randstad Noord
Afbeelding Voortvarende start NHDC met 3.000 woningen

Hoe kunnen we de markt uitdagen om het verduurzamen van onze woningvoorraad sneller, innovatiever en tegen lagere kosten uit te laten voeren? Geheel in lijn met de ambities van de Renovatieversneller waarmee samengewerkt wordt.

Die vraag leidde tot de samenwerking van acht woningcorporaties in de Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie (NHDC). Juni 2021 bereikte NHDC de eerste mijlpalen. De handtekeningen zijn onder raamovereenkomsten gezet voor het isoleren van zo'n 3.000 sociale huurwoningen in de komende vijf jaar door BAM Wonen en Coen Hagedoorn Bouw.

Eengezinswoningen

Elan Wonen, Kennemer Wonen, Pré Wonen en Stek Wonen tekenden een raamovereenkomst met Coen Hagedoorn Bouw voor de verduurzaming van circa 2.000 eengezinswoningen, gebouwd tussen 1945 en 1982. Centraal staat het terugdringen van het energieverbruik door isolatie in de schil van de woningen. Hiermee worden deze aardgasvrij ready en daarmee geschikt voor alle denkbare toekomstige duurzame vervangers van aardgas. Dit wordt gerealiseerd middels isolatie van daken, gevels, kozijnen, vloeren, kier- en naaddichting en verbetering van het ventilatiesysteem. Coen Hagedoorn Bouw voert allerlei procesoptimalisaties met kostenvoordelen door, die mogelijk zijn omdat de corporaties vanuit dezelfde vraagspecificatie opereren.

Portieketagewoningen

Daarnaast zetten Elan Wonen, Kennemer Wonen en Pré Wonen hun handtekening onder een raamovereenkomst met BAM Wonen. Dit document heeft betrekking op het verduurzamen van circa 1.000 portieketagewoningen die eveneens tussen 1945 en 1982 gebouwd zijn. BAM Wonen maakt met betere isolatie en ventilatie de woningen aardgasvrij ready voor alle denkbare toekomstige duurzame vervangers van aardgas. BAM Wonen digitaliseert het bouwproces van verduurzamen onder meer met inzet van drones. Hiermee draagt BAM Wonen bij aan het versnellen van nieuwe producten en bouwtechnieken die bijdragen aan een van de NHDC- doelstellingen om meer kwaliteit voor minder kosten te bieden.

De Noord-Hollandse duurzaamheidscoalitie is een samenwerking tussen Elan Wonen, Intermaris, Kennemer Wonen, Parteon, Pré Wonen, Wooncompagnie, Woonwaard, Stek wonen. BAM en Coen Hagedoorn Bouw. Zij zijn samen gekomen om de markt uit te dagen om het verduurzamen van de woningvoorraad sneller, innovatiever en tegen lagere kosten uit te voeren.

Raamovereenkomst

Begin juni tekenden Elan Wonen, Kennemer Wonen, Pré Wonen en Stek Wonen een raamovereenkomst met Coen Hagedoorn Bouw voor hun eengezinswoningen. Ook Elan Wonen, Kennemer Wonen en Pré Wonen zetten hun handtekening onder een raamovereenkomst met BAM Wonen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Ria Appelo via 040-7501506 of via dit e-mailadres. Voor meer informatie kijk op de website van NHDC - NHDC