• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Vragen en antwoorden over bouwvrijstelling Stikstofwet in kaart gebracht

Vragen en antwoorden over bouwvrijstelling Stikstofwet in kaart gebracht

Lijst met antwoorden op veelgestelde vragen wordt steeds aangevuld

Afbeelding Vragen en antwoorden over bouwvrijstelling Stikstofwet in kaart gebracht
woensdag 21 juli 2021

Per 1 juli 2021 is de Stikstofwet in werking getreden en daarmee ook de vrijstelling voor de aanlegfase van woningen, utiliteitsbouw en infraprojecten. Antwoorden op vragen over de bouwvrijstelling die gesteld werden door brancheverenigingen en ondernemers in bouw, groen en infra zijn gepubliceerd.

Samen met diverse brancheverenigingen, leden en vergunningverleners bestudeerde Koninklijke Bouwend Nederland de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin de regels uit de wet zijn uitgewerkt. 

De antwoorden op deze vragen zijn gepubliceerd op Aanpakstikstof.nl en worden steeds aangevuld. Op aanpakstikstof.nl communiceert de Rijksoverheid in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de aanpak van de stikstofproblematiek.

Emissiebeperkende maatregelen

De vrijstelling is gekoppeld aan een verplichting om emissiebeperkende maatregelen te treffen. De verplichting gaat gelden vanaf het moment dat de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking zal treden. Vanaf 1 juli dit jaar geldt deze wettelijke verplichting dus nog niet.

Meer informatie over samenwerken aan een uitstootvrije sector in 2030 door emissiereductie is te vinden op de website van de Groene Koers

Richard Mulder beleidsadviseur