Tips om met emissiereductie aan de slag te gaan

maandag 5 juli 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Tips om met emissiereductie aan de slag te gaan

Tijdens de online sessie emissiearm werken in de ondergrond zijn er door De Groene Koers verschillende tips gedeeld. Wil jij weten hoe je dit punt hoger op de agenda kunt krijgen in de keten, wat jij morgen al kunt besparen en waar je morgen mee kunt beginnen? Lees dan verder.

In vervolg op de kennismaking met De Groene Koers tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (vakgroep ONG) was er afgelopen dinsdag 29 juni een online werksessie. De gehouden presentatie is hier terug te lezen. De ruim 25 deelnemers zijn vanuit de verschillende akkoorden, de diepte ingedoken van Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), verschillen tussen CO2-, stikstof- en fijnstof-emissie, wat eerste voorzichtige resultaten uit de materieelenquête en hoe je omgaat met wensen van opdrachtgevers of hoofdaannemers.

Waarom SEB?

Vanuit het Schone Lucht Akkoord, de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren en gaat dus over de gezondheid, het Klimaatakkoord met onder andere een reductie van CO2 uitstoot en klimaatneutrale en circulaire infrastructuur projecten en de aanpak Stikstof, willen we Schoon en Emissieloos Bouwen. Binnen SEB werken drie ministeries, I&W, BZK en EZK samen met De Groene Koers. Er komt een SEB-subsidie voor mobiele werktuigen en bouwlogistiek waar aanspraak op kan worden gedaan door (MKB-)bedrijven en er wordt een routekaart met transitiepaden ontwikkeld om de emissiereductiedoelstellingen te halen in 10 jaar. Vanuit SZW wordt kankerverwekkende dieselmotorenemissie (DME) toegevoegd, c.q. geïntegreerd in SEB.

Verschil stikstof en fijnstof

Het is belangrijk om te weten welke emissie reductie de opdrachtgever belangrijk vindt. In de presentatie is op sheet 16 een tabel opgenomen met de emissie van stikstof en fijnstof per Stageklasse. Je ziet dat per vermogensklasse de emissie stikstof of fijnstof verschillend is, dat betekent ook dat je als opdrachtnemer moet weten welke emissie je opdrachtgever belangrijk vindt, omdat je daarmee een juiste keuze kunt maken voor de inzet van materieel. Bij het voorschrijven van alleen Stage V, moet je doorvragen welke emissie de opdrachtgever wil, omdat dit bepalend is voor de keuze van de vermogensklasse en daarmee materieel. Bovendien zegt een Stage Klasse niets over CO2 emissie.

Stationair draaien

Tijdens stationair draaien van rollend materieel, blijkt dat er een toch nog een behoorlijke stikstof uitstoot plaatsvindt (sheet 17). De eerste winst is te maken door stationair draaien te voorkomen. Dit kan door gebruik te maken van het start-stop systeem en om (bedrijfs)instructies hiervoor op te stellen. Het start-stop systeem kan ook geactiveerd worden bij het opstaan van de bestuurdersstoel. Niet elk bedrijf maakt op dit moment (bewust) gebruik van het start-stop systeem of heeft een instructie hiervoor. Een andere mogelijkheid is om deel te nemen aan een training 'het nieuwe draaien’ die gegeven wordt door SOMA Bedrijfsopleidingen. De vakgroep ONG brengt woensdag 14 juli een bezoek aan SOMA Bedrijfsopleidingen om 'het nieuwe draaien' in de praktijk te aanschouwen en zal de opgedane kennis delen. Uitgebreide informatie over brandstofbesparing (en dus emissiereductie) is ook terug te vinden op deze site.

Resultaten materieel enquête

De resultaten zijn ten tijde van deze bijeenkomst op 29 juni nog niet definitief beschikbaar. De eerste voorzichtige resultaten (zie sheet 18) zijn dat er veel meer verschillende mobiele machines zijn en het machinepark fors groter is dan gedacht. Om in de toekomst meer inzicht te hebben hierin, kan het zijn dat er een uitbreiding komt voor landelijke registratie (RDW). Daarnaast lijkt de mogelijkheid tot gebruik en analyse van machinedata nog onbekend, terwijl je daar veel van kunt leren. Het advies is om met de leverancier in gesprek te gaan over de beschikbaarheid en gebruik van deze data voor analyse.

De keten

Het is belangrijk om samen in de keten dit onderwerp aan te pakken en hierover in gesprek te gaan (sheet 20). Vergeet daarbij de onderaannemer(s) ook niet, vraag wat zij kunnen en waar kansen liggen, neem dit als hoofdaannemer mee in het gesprek met je opdrachtgever. En ja, ga je elektrisch dan betekent dit ook wat voor de laadinfrastructuur, heb je voldoende capaciteit op of in de nabijheid van de werkplek, of moet je (tijdig) via je opdrachtgever het gesprek aan met de netbeheerder. Bekijk gezamenlijk waar er kansen liggen, ga het gesprek ook aan over de benodigde investeringen, de (logistieke) infrastructuur en bestaande raamcontracten.

Oproep

Wil jij de keten helpen, deel je (bedrijfs)instructie met betrekking tot stationair draaien of start-stop systeem, emissie reducerende toepassingen, gesprekservaringen en leerpunten uit de praktijk met Yvonne de Rijck. Voor verdiepende vragen kun je contact opnemen met Nico Willemsen of Wendy van Schaik (sheet 22) of stuur een mail naar De Groene Koers. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op dit onderwerp, wordt koersvriend! Volg alle actualiteiten van De Groene Koers via LinkedIn. Tijdens 'De Groene Zomer' in de maanden juli en augustus publiceert De Groene Koers veel filmpjes van emissiereductie initiatieven. Als het loont en werkt gaan we het doen! Dan krijgen we de emissie reductie voor elkaar!