Op ontdekkingstocht in Emmerhout

Afbeelding Op ontdekkingstocht in Emmerhout
maandag 5 juli 2021

Op woensdag 30 juni werd de georganiseerde bijeenkomst vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe goed bezocht, waarbij diverse partijen gezamenlijk op ontdekkingstocht gingen in de wijk Emmerhout. Enkele bewoners uit de wijk deelden hun ervaringen met de deelnemers, en lieten tijdens een wandeling de diversiteit van deze allereerste bloemkoolwijk van Nederland zien.

De opgave

Het aandeel inwoners met een laag inkomen is in Emmerhout groter dan gemiddeld in de gemeente evenals de daarmee samenhangende financiële problematiek. 52% van het woningbestand is corporatiebezit, waarin vooral mensen wonen met lagere inkomens. Daarnaast is het aandeel koopwoningen in de wijk met een lage WOZ-waarde (tot €125.000-, 2018) hoger dan gemiddeld in de gemeente. In Emmerhout stonden op 1 januari 2018 in totaal 3745 woningen. 1738 koopwoningen en 2007 huurwoningen. Het aandeel huurwoningen is hoger dan gemiddeld in Emmen. Lefier, Domesta en Woonservice en Woonzorg Nederland verhuren 1615 woningen. De overige huurwoningen worden verhuurd door commerciële vastgoedpartijen en ruim 150 particuliere eigenaren, gedeeltelijk voor kamerverhuur. Corporaties hebben in het verleden een deel van hun woningbezit verkocht aan particulieren met als gevolg dat huur- en koopwoningen door elkaar heen staan in één blok (gespikkeld bezit). Dit kan ertoe leiden dat onderhoud en verduurzaming van woningen minder effectief en efficiënt kan plaatsvinden. 

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

De wijk Emmerhout valt onder één van de proeftuinen van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. De gemeenten Emmen en Hardenberg hebben afgesproken om samen op te trekken bij de verduurzaming van de zogenaamde bloemkoolwijken, wederopbouwwijken met kenmerkende periodebouw (jaren ‘70 of ‘80). Deze bouwkenmerken (veelal 2-laagse woningen zonder kap) brengen extra uitdagingen met zich mee bij het verduurzamen en levensloopbestendig maken. De proeftuinen zijn vooral gericht op het energetisch verbeteren en toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Emmerhout heeft zich in het kader van het Expeditieteam Energieneutraal Wonen (provincie Drenthe) ten doel gesteld om energieneutraal te worden. De vervolgfase richt zich op het laten draaien van de proeftuin tot het einde van de looptijd van de Regio Deal. Het gaat hierbij om projectleiding en communicatie van de proeftuin.

In gesprek met bewoners 

Op 30 juni werd er vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe een reis door de wijk georganiseerd, waarin diverse bewoners de situatie in de wijk goed beschreven. Vanuit Bouwend Nederland waren Wout van Vilsteren (Koenen Bouw) en Marco Prins (Brands Bouw) op de uitnodiging ingegaan om mee te denken over de opgave die ligt in de wijk Emmerhout. Brands Bouw heeft in de jaren '60 samen met aannemer van Os de wijk voor een groot gedeelte opgebouwd. De betrokkenheid van de bouwers was groot, met als resultaat dat ze actief gaan nadenken over hoe er een aanbod ontwikkeld kan worden in samenwerking met andere partijen specifiek voor de wijk Emmerhout. Ook vanuit de gemeente en de provincie werden diverse initiatieven gedeeld, zoals de modelwoning waarmee de bewoner geïnspireerd, geïnformeerd en op weg geholpen wordt naar een toekomstbestendige en duurzame woning. We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst waar bewoners, overheden en aannemers met elkaar het gesprek willen en durven aan te gaan om samen de schouders te zetten onder de ambities om Emmerhout te verduurzamen. 

 

 

Willemijn Visscher verenigingsmanager regio noord