Graafschadecijfers 2020 vragen om actie

vrijdag 16 juli 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Graafschadecijfers 2020 vragen om actie

Jaarlijks publiceert het Agentschap Telecom, toezichthouder op de graafketen, de graafschadecijfers in een infographic. De infographic over 2020 laat zien dat het aantal graafschades in 2020 met 10% is gestegen met een vergelijkbare stijging van het aantal graafbewegingen. De hele graafketen krijgt tot 1 januari 2022 de tijd om te voldoen aan de eigen normen om zorgvuldig te graven, zoals deze zijn vastgelegd in de CROW500. Lees verder hoe jij mee kunt helpen om graafschades te verminderen.

Het belang om zorgvuldig te graven neemt alleen maar toe. De komende jaren zal het aantal graafbewegingen stijgen vanwege maatregelen voor de energietransitie, klimaatadaptatie en verdere verglazing voor de uitrol van 5G. De toezichthouder concludeert dat de graafketen, vertegenwoordigd door het Kabel en Leidingoverleg (KLO), er weliswaar in is geslaagd om gemeenschappelijk de norm, de CROW500, voor de inrichting van een zorgvuldig graafproces op te stellen. Het doorvoeren in de praktijk van deze norm, die sinds 1 januari 2017 van kracht is en waarin beschreven staat wat een zorgvuldig graafproces is, is nog niet voldoende gelukt.

Infographic

De gepubliceerde infographic met graafschadecijfers is gebaseerd op door de (net)beheerders gemelde schades aan hun netten aan Kadaster (artikel 17 Wibon). Helaas geven de graafschadecijfers over 2020 geen positief beeld over de inspanningen van de graafketen om vermijdbare schades te voorkomen. Sterker nog, de kans op graafschade is ten opzicht van 2019 licht toegenomen. Terugkijkend naar de cijfers van de afgelopen 5 jaar lijkt het of de graafketen er wel in slaagt om een stabilisatie van de kans op graafschade te bewerkstelligen maar is van de verwachte trendbreuk geen sprake. In meer dan 30% van de graafschades wordt aangegeven dat de schade veroorzaakt is door onzorgvuldig graven door de grondroerder. Dat zijn 15.000 graafschades die vermeden hadden kunnen worden.

Initiatieven KLO

Het KLO neemt het doel om vermijdbare schades te verminderen serieus. In 2019 is om alle partijen in de graafketen te ondersteunen gestart met het werkprogramma C5P (Graafketen Nederland CROW500 proof). Met dit programma zet de graafketen in op een CROW500 compliant graafketen met steun van de wetgever en de toezichthouder. Het C5P programma zet in op het bereiken van de doelgroep voor ondersteuning, informatie, draagvlak en commitment. Dit doen zij onder ander via website, nieuwsbrief en persoonlijk contact en het bieden van een praktisch digitaal hulpmiddel om met de graafketenpartner aantoonbaar invulling te geven aan de richtlijn. Jij kunt meedoen! Hoe?

Daarnaast wordt in Q3 gestart met een inventarisatie voor aanpassing van de WIBON.

Initiatieven Kadaster

Het voorkomen van graafschade heeft ook te maken met het goed registreren, interpreteren en visualiseren van kabel- en leidingnetgegevens. Vanuit het KLIC Gebruikers Overleg (KGO) worden initiatieven voor verbetering aangedragen die worden uitgewerkt door de Technische Commissie Standaarden KLIC (TCS). Zo worden dit jaar (2021) de KLIC-standaarden aangepast. Dit betekent dat netbeheerders en grondroerders de software moeten aanpassen zodat in Q1 2022 de uitlevering van gegevens plaats vindt via de nieuwe standaarden. Meer informatie over de aanpassingen vind je hier. Heb je als grondroerder hier vragen over, neem contact op met Yvonne de Rijck. Daarnaast lopen er onderzoeken over de registratie van mantelbuizen met verschillende netten van netbeheerders, registratie kabels en kabelbed, soort werkzaamheden die je aan kunt geven bij het doen van een KLIC-melding en naar relevante eigenschappen van het net.

Initiatieven Bouwend Nederland

Graafschades kun je alleen samen voorkomen. Iedere deelnemer in de graafketen moet weten waarvoor hij verantwoordelijk is en hiernaar handelen. Dat betekent dat grondroerders ook moeten weten welke verantwoordelijkheid, de initiatiefnemer en netbeheerder hebben en hier vragen over kunnen en moeten stellen. Als Bouwend Nederland willen we grondroerders daarbij helpen, door het aanreiken van een beslisboom met voorbeeld brieven in de preventie en de WIBON helpdesk als het toch mis gaat. Wil jij als grondroerder hierover sparren individueel, regionaal of vanuit een platform, heb je vragen of hulp bij nodig in de preventie van graafschades, neem contact op met een van de vertegenwoordigers van Bouwend Nederland in KLO: